2023-01-18 14:15Pressmeddelande

Upphovsrättsersättning för konst urholkas: ”Oacceptabelt”

Sara Edström, ordförande för Konstnärernas Riksorganisation, och Åsa Berndtsson, ordförande för Bildupphovsrätt är kritiska till att upphovsrättsersättningen IV inte räknas upp. Foto: Jann Lipka/Emma GripSara Edström, ordförande för Konstnärernas Riksorganisation, och Åsa Berndtsson, ordförande för Bildupphovsrätt är kritiska till att upphovsrättsersättningen IV inte räknas upp. Foto: Jann Lipka/Emma Grip

Anslaget för den upphovsrättsliga individuella visningsersättningen, IV, ligger kvar på samma nivå som förra året. Det meddelar kulturdepartementet.
– Det är oroande eftersom det i realiteten innebär en sänkning, säger Sara Edström, ordförande i Konstnärernas Riksorganisation.

Individuell visningsersättning, IV, är ett statligt anslag till konstnärer som sålt verk till exempelvis kommuner, regioner och statliga institutioner. Pengarna ersätter konstnärerna för att deras konst visas för allmänheten. Det kan röra sig om skulpturer på torg, tavlor som hänger på skolor och sjukhus eller utsmyckningar av husfasader. 

Förra året ansökte fler konstnärer än någonsin om ersättningen: 4774 jämfört med 4561 året innan (2021).Trots detta har regeringen nu i veckan beslutat att anslaget för IV kommer att ligga fast på samma nivå under 2023.

– I realiteten innebär detta en sänkning av ersättningen för en stor del av landets konstnärer. Inte bara på grund av att antalet konstnärer som kvalificerar för ersättningen ökar, utan också på grund av inflationen. Trots löften från regeringen om att underlätta för konstnärer så innebär detta att fler måste dela på mindre, säger Sara Edström, ordförande i Konstnärernas Riksorganisation.

Organisationen Bildupphovsrätt, som administrerar ersättningen, undersökte 2020 vilken betydelse IV-ersättningen hade för bildkonstnärer. Av de 360 konstnärer som ingick i enkätstudien uppgav 264 stycken, eller 73 procent, att ersättningen var av ”avgörande betydelse för deras konstnärliga verksamhet”.

– Enkätsvaren visar att en höjning av IV skulle vara ett effektivt sätt att få en konkret och stark effekt hos konstnärerna. Det är oacceptabelt att regeringen nu istället väljer att försvaga ersättningen, säger Bildupphovsrätts ordförande Åsa Berndtsson.Om Bildupphovsrätt

Bildupphovsrätt drivs utan vinstintresse. Vi representerar bild- och formkonstnärer, illustratörer, fotografer, designers och andra upphovspersoner till bild och form. Vi tar fram bildlicenser så att du som är skapare kan få betalt när dina verk används av exempelvis bokförlag, muséer, produktionsbolag, TV eller reklambyråer med flera. Bildupphovsrätt har även ansvar för att samla in och fördela följerättsersättning och Individuell reprografiersättning (IR). Vi fördelar också ut Individuell visningsersättning, IV. Det är ett statligt budgetanslag som ger ersättning till bildkonstnärer vilkas konstverk visas offentligt.


KONTAKTPERSON

Åsa Berndtsson
Ordförande
Åsa Berndtsson