2020-08-19 05:04NYHETER

Upphovsrättspengar från IV avgörande för 7 av 10 konstnärer

En undersökning visar att upphovsrättspengarna går rakt in i den konstnärliga verksamheten och bekostar bland annat ateljé och inköp av konstnärsmaterial.Grafik och foto: Annie BeckmanEn undersökning visar att upphovsrättspengarna går rakt in i den konstnärliga verksamheten och bekostar bland annat ateljé och inköp av konstnärsmaterial.Grafik och foto: Annie Beckman

73 procent av konstnärerna i en enkätundersökning uppger att Individiell visningsersättning, IV, är ”avgörande för deras konstnärliga verksamhet”.
– Vi måste fortsätta att försvara och utveckla upphovsrätten om vi vill ha professionellt skapade bilder som en del av samhället även i framtiden, säger Bildupphovsrätts ordförande Åsa Berndtsson.

Enkäten skickades ut till verksamma konstnärer som tog emot mer än 10 000 kronor i IV, individuell visningsersättning, under 2019. IV kan jämföras med den ersättning som tonsättare får när deras musik spelas offentligt eller med den som författare får när deras böcker lånas ut på bibliotek.

–Enkätresultaten förstärkte den uppfattning vi redan hade: att IV går rakt in i den konstnärliga verksamheten, och bidrar till ny konst i samhället. Vi måste fortsätta försvara och utveckla upphovsrätten för att professionella bildskapare ska kunna fylla samhället med konst på det sätt vi blivit vana vid, säger Bildupphovsrätts ordförande Åsa Berndtsson.

Enkäten innehöll också frågor om vad ersättningen använts till, upp till 3 svarsalternativ kunde anges:

63 procent uppgav att pengarna använts för inköp av konstnärsmaterial
60 procent uppgav att pengarna gått til ateljékostnader
49 procent uppgav att det använts till arbete med utställning/uppdrag

Av de 360 konstnärer som svarade på Bildupphovsrätts enkät om Individuell visningsersättning uppgav 264 stycken, eller 73 procent, att ersättningen var av ”avgörande betydelse för deras konstnärliga verksamhet”

Pandemin har slagit hårt mot Sveriges bildskapare, som i hög grad fallit utanför regeringens stödinsatser. Åsa Berndtsson ser tendenser till och är orolig för att professionella konstnärer nu tvingas lämna yrket. 

Enkätsvaren visar att en höjning av IV skulle vara ett effektivt sätt att få en konkret och stark effekt hos konstnärerna. Det budskapet måste föras fram med kraft nu, säger Åsa Berndtsson.

Sista dagen för att registrera verk till IV för 2020 års fördelning är 15 september.


Nyfiken på undersökningen? Du hittar den som som pdf-fil under ”Relaterad media”.Om Bildupphovsrätt

Bildupphovsrätt drivs utan vinstintresse. Vi representerar bild- och formkonstnärer, illustratörer, fotografer, designers och andra upphovspersoner till bild och form. Vi tar fram bildlicenser så att du som är skapare kan få betalt när dina verk används av exempelvis bokförlag, muséer, produktionsbolag, TV eller reklambyråer med flera. Bildupphovsrätt har även ansvar för att samla in och fördela följerättsersättning och Individuell reprografiersättning (IR). Vi fördelar också ut Individuell visningsersättning, IV. Det är ett statligt budgetanslag som ger ersättning till bildkonstnärer vilkas konstverk visas offentligt.


KONTAKTPERSON

Åsa Berndtsson
Ordförande
Åsa Berndtsson