2022-08-22 04:55NYHETER

Upphovsrättspengar för offentlig konst avgörande för 7 av 10 konstnärer

Glaskonstnären Frida Fjellman är en av de 4 561 konstnärer som fick dela på upphovsrättspengar för offentliga verk förra året. Foto: Emma GripGlaskonstnären Frida Fjellman - här tillsammans med hunden Debbie - är en av de 4 561 konstnärer som fick dela på upphovsrättspengar för offentliga verk förra året. Foto: Emma Grip

Av de 360 konstnärer som svarade på Bildupphovsrätts enkät om Individuell visningsersättning 2020 uppgav 73 procent (264 stycken), att ersättningen var av ”avgörande betydelse för deras konstnärliga verksamhet”:
- Den där slanten har räddat mig flera gånger, säger glaskonstnären Frida Fjellman som gjort flera offentliga gestaltningar.

Bildskapare som har sålt verk till en kommun, en region, en statlig institution eller kyrkan kan ha rätt till en upphovsrättslig ersättning för att verket får visas för allmänheten. Ersättningen heter Individuell visningsersättning, IV, och är ett statligt anslag som Bildupphovsrätt ansvarar för att betala ut.  

Enligt en rapport från Konstnärsnämnden från 2016 har en bildkonstnär en genomsnittlig månadsinkomst på 13 200 kr.  Många har - precis som glaskonstnären Frida Fjellman - många år av konstnärlig utbildning i bagaget, ofta på högskolenivå. Hon tycker att den upphovsrättsliga ersättningen hon får för sina offentliga gestaltningar är viktig:
– Den där slanten i slutet av året har räddat mig flera gånger! När jag trott att jag tömt alla tillgångar och inte fått ekonomin att gå ihop... så kommer IV och plötsligt har man haft ateljéhyra för tre månader till, säger Frida Fjellman.

IV kan jämföras med den ersättning som tonsättare får när deras musik spelas offentligt eller med den som författare får när deras böcker lånas ut på bibliotek, och Frida Fjellman vill gärna lyfta ersättningens symboliska värde:
– IV visar på att konsten i samhället är viktig. Konstnären får betalt för att verket fyller en funktion i samhället, på samma sätt som musik och film gör, säger hon. 

Förra året delade 4 561 konstnärer på totalt 63 999 999 kr . Konstnären ansvarar själv för att registrera sitt offentliga verk hos Bildupphovsrätt. Sista registreringsdag för att vara med i årets fördelning av IV är 15 september. Utbetalningen sker innan jul.

Läs mer om ersättningen för offentliga verk här.Om Bildupphovsrätt

Bildupphovsrätt drivs utan vinstintresse. Vi representerar bild- och formkonstnärer, illustratörer, fotografer, designers och andra upphovspersoner till bild och form. Vi tar fram bildlicenser så att du som är skapare kan få betalt när dina verk används av exempelvis bokförlag, muséer, produktionsbolag, TV eller reklambyråer med flera. Bildupphovsrätt har även ansvar för att samla in och fördela följerättsersättning och Individuell reprografiersättning (IR). Vi fördelar också ut Individuell visningsersättning, IV. Det är ett statligt budgetanslag som ger ersättning till bildkonstnärer vilkas konstverk visas offentligt.


KONTAKTPERSON

Åsa Berndtsson
Ordförande
Åsa Berndtsson