2022-12-02 15:47Pressmeddelande

”Äntligen kan bildskapare ta del av nätintäkter!”

Nu finns lagligt stöd för att upphovspersoner ska kunna ta del av delningsplattformarnas intäkter vid delning av innehåll.
 Foto: Arvida ByströmNu finns lagligt stöd för att upphovspersoner ska kunna ta del av delningsplattformarnas intäkter vid delning av innehåll. Foto: Arvida Byström

Den 30 november röstade riksdagen igenom ändringar i upphovsrätten på den digitala marknaden, genom det så kallade DSM-direktivets införande i svensk lag.
– Nu finns äntligen ett lagligt stöd för att upphovspersoner ska kunna ta del av de enorma intäkter som de digitala delningsplattformarna genererar med hjälp av innehåll från bildskapare och andra kreatörer, säger Bildupphovsrätts ordförande Åsa Berndtsson.

De nya reglerna kommer att ge alla bildskapare bättre förutsättningar att träffa avtal och få skäliga ersättningar. Bildupphovsrätt har bedrivit ett aktivt påverkansarbete under hela den politiska behandlingen av direktivet.

– Nu finns äntligen ett lagligt stöd för att upphovspersoner ska kunna ta del av de enorma intäkter som de digitala delningsplattformarna har genererat med hjälp av innehåll från bildskapare och andra kreatörer. Dessutom finns en möjlighet för bildskapare att ta del av tidningsföretagens rätt till ersättning från digitala plattformar, säger Bildupphovsrätts ordförande Åsa Berndtsson.

Direktivets syfte var att korrigera de obalanser som digitaliseringen inneburit för
upphovspersonerna. De nya reglerna lägger ett ansvar hos de digitala plattformarna, som tidigare saknades.

–Vi hade gärna sett ytterligare några justeringar, men i stort sett är vi positiva till att direktivet nu äntligen är införlivat i svensk lag. Det är nu viktigt att regering och riksdag följer utvecklingen och är lyhörda för de behov som den snabba digitala utvecklingen medför, säger Bildupphovsrätts VD Fredrik Lomäng.


Om Bildupphovsrätt

Bildupphovsrätt drivs utan vinstintresse. Vi representerar bild- och formkonstnärer, illustratörer, fotografer, designers och andra upphovspersoner till bild och form. Vi tar fram bildlicenser så att du som är skapare kan få betalt när dina verk används av exempelvis bokförlag, muséer, produktionsbolag, TV eller reklambyråer med flera. Bildupphovsrätt har även ansvar för att samla in och fördela följerättsersättning och Individuell reprografiersättning (IR). Vi fördelar också ut Individuell visningsersättning, IV. Det är ett statligt budgetanslag som ger ersättning till bildkonstnärer vilkas konstverk visas offentligt.


KONTAKTPERSON

Åsa Berndtsson
Ordförande
Åsa Berndtsson
Fredrik Lomäng
VD
Fredrik Lomäng

Relaterade nyheter