2023-02-28 11:41NYHETER

Kulturellt kretslopp ger kreatörer klirr i kassan

Nina Wadensjö är VD för Bonus Copyright Access. Skolor och arbetsplatser som har avtal med Bonus kan lagligt kopiera material som används inom den egna verksamheten. Foto: BonusNina Wadensjö är VD för Bonus Copyright Access. Skolor och arbetsplatser som har avtal med Bonus kan lagligt kopiera material som används inom den egna verksamheten. Foto: Bonus

Varje år betalar Bildupphovsrätt ut cirka 45 miljoner kronor i Individuell reprografiersättning, IR, till landets kreatörer inom bild och form. Det är pengar som kommer från skolor och arbetsplatser som betalar för att få kopiera, ladda ner och dela upphovsrättsskyddat material i sin verksamhet. Vi ställde fyra snabba frågor till Nina Wadensjö, som är vd på Bonus.

Hej Nina! Vilka skolor och arbetsplatser är det som bör ha ett avtal med Bonus? Och hur ser ett sådant avtal ut?

– Det korta svaret är: alla skolor och arbetsplatser som kopierar, laddar ner och delar upphovsrättsskyddat material som inte är täckt av ett annat avtal eller tillstånd. Avtalen för skolor och arbetsplatser är så kallade kollektiva licensieringsavtal som ger lärare, elever och anställda rätt att kopiera och dela exempelvis fotografier, artiklar, facktexter och illustrationer i den dagliga verksamheten. Grundregeln inom upphovsrätten är annars att man alltid ska inhämta ett förhandstillstånd från upphovsrättsinnehavaren om man vill använda ett verk, men med hjälp av det här avtalet behöver man inte det.

Hur kan ni veta vad som kopieras och vilka som kopierar?

– Vi genomför omfattande och återkommande undersökningar både när det gäller skolor och arbetsplatser. Där tittar vi på en rad faktorer kring vad som kopieras, vad det används till med mera. 

Varför har inte alla skolor och arbetsplatser avtal?

– Till att börja med kan vi konstatera att alla kommunala skolor och en absolut majoritet av friskolorna har avtal. När det gäller de som inte har avtal kan det säkert finnas enskilda arbetsplatser och skolor som menar att de aldrig kopierar, delar eller laddar ner någon form av skyddat material i sin verksamhet. Vi ser dock i våra återkommande undersökningar att denna användning är mycket vanligt förekommande – både inom skolan och i arbetslivet. De allra flesta behöver därför en licens, om man kopierar utan tillstånd begår man upphovsrättsintrång och det är ett lagbrott. Vi vet att bristande kunskaper är ett stort problem i det här sammanhanget, dels när det gäller lagstiftningen och dels hur väl man kan överblicka den egna organisationens användning av upphovsrättsskyddat material. Vi ser att det är mycket lätt att underskatta den användning som pågår.

Ni brukar prata om det kulturella kretsloppet – vad menar ni då?

– Det kulturella kretsloppet är ett sätt att visualisera hur viktigt det är att respektera alla kreatörers rättigheter. När vi i skolor och på arbetsplatser betalar för vår användning av olika verk är vi med och möjliggör skapandet av nya verk som vi i sin tur kan använda i vår verksamhet. Om vi bara använder verken utan ersättning så bryter vi den här cirkeln, upphovsrättsinnehavarna får inte betalt och har inte råd att fortsätta skapa. Upphovsrätt är alltså en viktig hållbarhetsfråga, och respekt för andras rättigheter är en förutsättning för fri kunskap och kultur.

Ett kulturellt kretslopp kan beskrivas som en cirkulär rörelse där det som produceras av en kulturskapare används av någon annan, som då betalar en summa för rätten att använda materialet. Ersättningen går sedan tillbaka till kulturskaparen som kan skapa ny kultur – allt från böcker och läromedel i skolor till fotografier och artiklar i en dagstidning, eller i en digital tidning på internet. Grafik: Bonus

Det kulturskaparen produceras används av någon, som då betalar för rätten att använda materialet. Ersättningen går sedan tillbaka till kulturskaparen som skapar ny kultur – allt från böcker och läromedel i skolor till fotografier och artiklar i en dagstidning.
Grafik: Bonus


Läs mer om hur du som bildskapare ansöker om IR på Bildupphovsrätts hemsida.
Bonus verksamhet kan du läsa mer om på deras hemsida.Om Bildupphovsrätt

Bildupphovsrätt drivs utan vinstintresse. Vi representerar bild- och formkonstnärer, illustratörer, fotografer, designers och andra upphovspersoner till bild och form. Vi tar fram bildlicenser så att bildskaparen får betalt när verken används av exempelvis bokförlag, muséer, produktionsbolag, TV eller reklambyråer med flera. Bildupphovsrätt har även ansvar för att samla in och fördela följerättsersättning och Individuell reprografiersättning (IR). Vi fördelar också Individuell visningsersättning, IV. Det är ett statligt budgetanslag som ger ersättning till bildkonstnärer vilkas konstverk visas offentligt.