2022-11-25 06:00NYHETER

Fotografer missar pengar för skolkopiering

Paulina Holmgren tycker det är viktigt att upphovspersonen informeras när bilder vidarepubliceras och att upphovspersonens namn alltid anges. Foto: Märta ThisnerPaulina Holmgren tycker det är viktigt att upphovspersonen informeras när bilder vidarepubliceras och att upphovspersonens namn alltid anges. Foto: Märta Thisner

I tisdags betalade Bildupphovsrätt ut över 45 miljoner kronor i upphovsrättslig ersättning till bildskapare vars bilder kopierats inom utbildningsväsendet. Men fotografer är fortfarande underrepresenterade.
– Vi är nog inte är lika vana att söka pengar som andra bildskapare, säger Paulina Holmgren, ordförande i Svenska Fotografers Förbund och själv fotograf.

Så gott som alla skolor i Sverige betalar varje år en klumpsumma för att kompensera upphovspersoner för det upphovsrättsskyddade material som lagligt får kopieras och användas i undervisningen. En gång per år fördelas sedan dessa pengar till de konstnärer, illustratörer, formgivare och fotografer med verk publicerade i böcker och tidningar.

Paulina Holmgren, ordförande i Svenska fotografers förbund, är en av de 2 354 bildskapare som får dela på 45 258 194 kronor i upphovsrättslig ersättning. Hon ser gärna att fler kollegor registrerar sina publicerade bilder.
– Fotografer är nog inte lika vana vid att söka upphovsrättsliga ersättningar som andra bildskapare, utan vi måste lära oss nya rutiner och upplysa varandra om vilka pengar vi faktiskt har rätt till, säger hon.

Paulina Holmgren har själv ändrat sina rutiner med tanke på detta - nu ber hon alltid om tydlig information kring publicering så att det alltid framgår vilket nummer av tidskriften som bilderna är med i redan vid beställningen av uppdraget. Hon ber också om en pdf på layouten, så hon kan se hur stora hennes bilder kommer vara i förhållande till sidan. Detta förenklar när hon registrerar bilderna.
– Upphovsrätten är superviktig för att vi ska kunna leva på det vi skapar, säger hon.

Paulina Holmgren vill att fotografernas rättigheter ska stärkas när det gäller namnangivelse och information om publiceringar. Det skulle underlätta registreringsförfarandet ytterligare.
– Det är inte ovanligt att bilder säljs till ett reportage och sedan dyker upp i andra publikationer än den ursprungliga utan att upphovspersonen får information om detta. Utan vetskap om detta kan ju fotografen inte heller söka ersättning för publiceringen. Detta är en fråga som vi bildorganisationer jobbar aktivt med i samtal med mediehus och förlag, säger Paulina Holmgren.

Individuell Reprografiersättning, IR, är det formella namnet för den upphovsrättsliga ersättningen för skolkopiering. I år betalade Bildupphovsrätt betalade ut 6,7 miljoner kronor mer i IR än 2021.


Läs mer om ersättning för kopiering av bilder i skolan och på arbetsplatser på Bildupphovsrätts hemsida.Om Bildupphovsrätt

Bildupphovsrätt drivs utan vinstintresse. Vi representerar bild- och formkonstnärer, illustratörer, fotografer, designers och andra upphovspersoner till bild och form. Vi tar fram bildlicenser så att du som är skapare kan få betalt när dina verk används av exempelvis bokförlag, muséer, produktionsbolag, TV eller reklambyråer med flera. Bildupphovsrätt har även ansvar för att samla in och fördela följerättsersättning och Individuell reprografiersättning (IR). Vi fördelar också ut Individuell visningsersättning, IV. Det är ett statligt budgetanslag som ger ersättning till bildkonstnärer vilkas konstverk visas offentligt.


KONTAKTPERSON

Åsa Berndtsson
Ordförande
Åsa Berndtsson