2022-02-28 08:40NYHETER

Handen på hjärtat: vet du var IR-pengarna kommer ifrån?

Registrera dina publicerade bilder för IR på bildupphovsratt.se. Senast 31 mars!Registrera dina publicerade bilder för IR på bildupphovsratt.se. Senast 31 mars!

IR står för Individuell reprografiersättning och är en ersättning för den kopiering av bilder som sker på skolor och arbetsplatser runt om i Sverige för internt bruk, till exempel i undervisningssyfte. Men vet du var pengarna till ersättningen kommer ifrån?

Upphovsrättsskyddat material får ju inte kopieras och delas fritt – det känner de allra flesta till. Men visst du att det gäller även när materialet bara delas eller visas internt, till exempel på skolor och universitet? Att då söka tillstånd hos varje enskild rättighetshavare är ju nästan omöjligt. Därför finns upphovsrättslagens regler om avtalslicens. Avtalslicensen gör det möjligt att licensiera samtliga upphovsrättigheter för detta användande - samlat och på förhand.

Organisationen Bonus Copyright Access uppgift är att ta fram dessa kollektiva licenser för skolor, företag, myndigheter och organisationer. Skolan eller arbetsplatsen betalar då en fast summa pengar till Bonus Copyright Access, och får tillåtelse att fotokopiera ur tidningar och böcker, använda bilder och text i redovisningar och mycket annat. Samtidigt får upphovspersonerna den ersättning de har rätt till. 

IR står för Individuell reprografiersättning och är en ersättning för den del av dessa avtal som gäller  kopiering av just bilder. Det är vi på Bildupphovsrätt som har hand om det administrativa - att samla in uppgifter från er bildskapare på vilka bilder ni fått publicerade, och sedan fördela pengarna så rättvist det går enligt tillgänglig statistik på vad som kopieras inom avtalen.

Vilka kan söka?
Alla som har bilder i böcker, tidningar och tidskrifter kan söka IR-ersättning. Just nu kan du söka IR för bilder i tidningar med publiceringsår 2021 och i böcker publicerade under åren 2017 – 2021. 

Men var kommer då IR-pengarna ifrån?
Jo, det är en del av de pengar som skolorna och arbetsplatserna har betalat för sina avtalslicenser som ger dem tillåtelse att kopiera ur tidningar och böcker. Smart, va?

Välkommen med din ansökan!
På Bildupphovsrätts hemsida kan du läsa mer.

 

 

 Om Bildupphovsrätt

Bildupphovsrätt drivs utan vinstintresse. Vi representerar bild- och formkonstnärer, illustratörer, fotografer, designers och andra upphovspersoner till bild och form. Vi tar fram bildlicenser så att du som är skapare kan få betalt när dina verk används av exempelvis bokförlag, muséer, produktionsbolag, TV eller reklambyråer med flera. Bildupphovsrätt har även ansvar för att samla in och fördela följerättsersättning och Individuell reprografiersättning (IR). Vi fördelar också ut Individuell visningsersättning, IV. Det är ett statligt budgetanslag som ger ersättning till bildkonstnärer vilkas konstverk visas offentligt.