2021-01-25 10:26NYHETER

Konstauktioner flyttar online – ökar med 66 procent

Sofie Grettve von Rosen, ansvarig för följerätt på organisationen Bildupphovsrätt.
Foto: Emma GripSofie Grettve von Rosen, ansvarig för följerätt på organisationen Bildupphovsrätt ser positivt på online-trenden för konstköp. Foto: Emma Grip

Det klubbade priset av konstförsäljningar som berättigar till följerätt ökade med 66 procent fjärde kvartalet 2020 jämfört med samma kvartal 2019.
– Skiftet online för konsthandeln har verkligen accelererat under pandemin, säger Sofie Grettve von Rosen på Bildupphovsrätt.

Stora delar av samhället ställde om till digitalt 2020, och konsthandeln var inget undantag. Samtidigt som många gallerier och konsthallar har tvingats stänga i perioder har online-försäljningen av konst ökat dramatiskt.

Positivt för konstnärerna
Sofie Grettve von Rosen är ansvarig för följerätt på organisationen Bildupphovsrätt. Hon ser positivt på ökningen av konstförsäljningen online:
– Hela försäljningsprocessen blir mer transparent. Vi ser också ett ökat intresset för att köpa det som amerikanarna kallar ”non essential household commodities”, kort ” vackra saker”, har ökat generellt under pandemin. Marknaden har alltså inte bara flyttat online utan också vuxit, vilket gynnar konstnärerna, säger Sofie Grettve von Rosen. 

11,5 miljoner kronor
Vid en jämförelse av fjärde kvartalet 2020 och 2019 på sajten Auctionnet ser vi en ökning av försäljningen av följerättsberättigade objekt med 66 procent. Under årets tre sista månader 2019 redovisades en försäljning för 6 924 067 kronor. Förra året var detta belopp 11 522 506 kronor.


Följerätt kallas den del av försäljningspriset som enligt lag går tillbaka till skaparen av verket. Läs mer här.Om Bildupphovsrätt

Bildupphovsrätt drivs utan vinstintresse. Vi representerar bild- och formkonstnärer, illustratörer, fotografer, designers och andra upphovspersoner till bild och form. Vi tar fram bildlicenser så att du som är skapare kan få betalt när dina verk används av exempelvis bokförlag, muséer, produktionsbolag, TV eller reklambyråer med flera. Bildupphovsrätt har även ansvar för att samla in och fördela följerättsersättning och Individuell reprografiersättning (IR). Vi fördelar också ut Individuell visningsersättning, IV. Det är ett statligt budgetanslag som ger ersättning till bildkonstnärer vilkas konstverk visas offentligt.