2018-11-08 14:08Bloggpost

Sofie med fokus på följerätt

Sofie Grettve von Rosen är ny följerättsexpert på Bildupphovsrätt och har en gedigen bakgrund både som jurist och inom konstvärlden. FOTO: Emma Grip, BildupphovsrättSofie Grettve von Rosen är ny följerättsexpert på Bildupphovsrätt och har en gedigen bakgrund både som jurist och inom konstvärlden. FOTO: Emma Grip, Bildupphovsrätt

I juni började Sofie Grettve von Rosen på Bildupphovsrätt. Hennes specialområde är den nya lag om skärpta krav för redovisning av följerätt som började gälla 1 juli i år. Nu måste konsthandlarna alltid redovisa till Bildupphovsrätt, oavsett om Bildupphovsrätt har begärt det eller ej.  

  • Hej Sofie, och välkommen! Vad är din bakgrund?

Jag har en examen från London School of Economics och arbetade under ett antal år i London, New York och Paris, innan jag 2010 kom hem till Sverige. Här har jag främst arbetat som förbundsjurist på Konstnärernas Riksorganisation, vilket gav en god kännedom om den svenska konstmarknaden.   

  • Hur har dina arbetsdagar sett ut så här långt?

Så här långt har jag framförallt satt mig in i alla de delar som fungerar bra. Jag är väl förtrogen med regelverken både vad gäller de nationella och internationella strukturerna, så fokus har varit på tillämpningen i praktiken och vari problemet med framförallt underredovisningen från konsthandeln har sin grund. Efter sommaren började har jag även tagit kontakt med representanter från konsthandeln.

  • Vad säger konsthandlarna när du kontaktar dem?

Av de som svarat på våra mail så tycker jag att dialogen gått bra. Det finns en del oroväckande informationsluckor, men, igen, från de som hört av sig finns också en stark vilja också att göra rätt. Det som oroar mig i detta skede, är dock tystnaden från några av de större aktörerna. Att dessa handlare inte svarar på mail eller självmant hör av sig är tråkigt, eftersom detta är aktörer som är normgivande inom branschen. Å andra sidan förstår jag nu lite bättre varför man valde en jurist med erfarenhet av att driva processer till denna annars relativt ”icke-jurist artade” position.

  • Finns det något som jag som bildskapare ska tänka på när det gäller följerätt?

Hör av er till Bildupphovsrätt, och våga ställ frågor! Har ni sålt ett verk, och ni senare får kännedom om att detta sålts vidare, försök finna länk på utrop eller gör en skärmdum på annonsen, så kan vi hjälpa till att svara på frågor om eventuell följerätt.

Du kan läsa mer om följerätt på Bildupphovsrätts hemsidaOm Bildupphovsrätt

Bildupphovsrätt drivs utan vinstintresse. Vi representerar bild- och formkonstnärer, illustratörer, fotografer, designers och andra upphovspersoner till bild och form. Vi tar fram bildlicenser så att du som är skapare kan få betalt när dina verk används av exempelvis bokförlag, muséer, produktionsbolag, TV eller reklambyråer med flera. Bildupphovsrätt har även ansvar för att samla in och fördela följerättsersättning och Individuell reprografiersättning (IR). Vi fördelar också ut Individuell visningsersättning, IV. Det är ett statligt budgetanslag som ger ersättning till bildkonstnärer vilkas konstverk visas offentligt.