2020-06-23 08:49Bloggpost

”Medlemsavtal gör det lätt för tidningarna att göra rätt”

Kerstin Neld VD Sveriges Tidskrifter
Foto: Gustav Kaiser. Bilden är beskuren.Kerstin Neld VD Sveriges Tidskrifter Foto: Gustav Kaiser. Bilden är beskuren.

”Har alla tidningar skrivit avtal med er? Har alla samma avtal eller ser de olika ut?” Det fortsätter komma frågor om hur det funkar med ersättning för verk som publicerats i tidningar! Vi ringde upp Kerstin Neld, VD på Sveriges Tidskrifter för att fråga hur det går till.

Hej Kerstin Neld, VD på Sveriges Tidskrifter! Vilka är ni? 
Vi är Sveriges största branschorganisation inom media. Vi organiserar både tryckta och digitala tidskrifter och har ungefär 375 medlemmar. Vi har både fack-,  populär- och organisationspresstitlar som medlemmar. (Här finns en lista över tidningar som är medlemmar. Reds anm.)

Vad är det för avtal ni har med Bildupphovsrätt?
Det är ett avtal som ger våra medlemstidningar rätt att publicera era medlemmars verk i tryckt och digital form. Även medlemmar i era utländska systerorganisationer ingår i avtalet. Avtalet administreras av Sveriges Tidskrifter och bekostas av de medlemmar som använder sig av dessa typer av bilder. 

Vad tycker era medlemstidningar om avtalet?
De tycker det är bra! Upphovsrätten är viktig i vår bransch och avtalet gör det lätt för våra medlemmar att göra rätt för sig. Om varje tidning skulle klarera rättigheterna själv skulle det dessutom ta mycket adminstration i anspråk. Och det skulle bli betydligt dyrare.

Finns det några nackdelar med denna typen av avtal?
Nackdelen är att eftersom vi har ett branschavtal som har ett fast pris så går det aldrig att säga i förväg hur mycket varje publicering kommer att kosta för tidningen. För det beror på hur många andra tidningar som använder sig av bilder som omfattas av avtalet. Ju fler bilder som används, ju billigare blir det per bild. Samtidigt går det ju inte att styra andras användning.

Vilka är fördelarna då?
Den största fördelen är att det blir lätt att göra rätt, att våra medlemmar kan använda bilder på olika verk i sina tidningar och att upphovspersonerna ersätts för detta. För tidningar som använder mycket bilder på upphovsrättsskyddade verk, till exempel inredningstidningar,  underlättar det mycket. Sedan är det ju bara de tidningar som använder bilder som är med och betalar. På så sätt blir det ju väldigt rättvist.Om Bildupphovsrätt

Bildupphovsrätt drivs utan vinstintresse. Vi representerar bild- och formkonstnärer, illustratörer, fotografer, designers och andra upphovspersoner till bild och form. Vi tar fram bildlicenser så att du som är skapare kan få betalt när dina verk används av exempelvis bokförlag, muséer, produktionsbolag, TV eller reklambyråer med flera. Bildupphovsrätt har även ansvar för att samla in och fördela följerättsersättning och Individuell reprografiersättning (IR). Vi fördelar också ut Individuell visningsersättning, IV. Det är ett statligt budgetanslag som ger ersättning till bildkonstnärer vilkas konstverk visas offentligt.