2018-11-13 08:53Bloggpost

Maja Berg Lindelöw (Eva Gehlin-Berg och Björn Berg)

Bild av Björn Berg till ”Dagjämningen” vers av Alf Henrikson (inte nödvändigt kanske), införd i DN, namn & Nytt 21 mars 1962Bild av Björn Berg till ”Dagjämningen” vers av Alf Henrikson (inte nödvändigt kanske), införd i DN, namn & Nytt 21 mars 1962

Maria Berg Lindelöw kandiderar till ombudsposten för dödsbon. Hon är dotter till Eva Gehlin-Berg och Björn Berg och så här skriver hon själv om hur det kan vara att förvalta ett konstnärsarv.

Mitt namn är Maja Berg Lindelöw, 25 år som musiklärare och tio år som ansvarig för den konstnärliga upphovsrätten efter Eva Gehlin - Berg och Björn Berg. Intresset för bildskapande och upphovsrättsfrågor...

...har alltid funnits där, då båda mina föräldrar hade sina ateljéer i hemmet. Vid föräldrarnas frånfälle tog jag paus från musiklärartjänsten och fick rollen som kontaktperson och ansvarig för de frågor och ärenden som rör konsten efter konstnärsparet.

Förutom sina många tecknaruppdrag under närmare 50 år på Dagens Nyheter illustrerade Björn Berg böcker för barn och vuxna. Jag fortsätter att verka i hans anda med att arrangera utställningar och sköta om alla avtal för bokutgivningar med hans illustrationer, i flera länder. Björn Berg var otroligt flitig och arkivet omfattar 50-60 års teckningar, vilka vi syskon hjälps åt att katalogisera och digitalisera och publicera på sociala medier. 

Till stor del har våra uppgifter handlat om att hantera bildrätten kring illustrationerna till Astrid Lindgrens berättelser om Emil i Lönneberga, där efterfrågan inte tycks avta genom åren.  

Björn och Eva hade stort stöd från Bildupphovsrätt och jag är själv glad över den hjälp jag har fått med vissa kniviga ärenden, framför allt i början, då jag var osäker på hur vissa frågor skulle hanteras.”

 


Om Bildupphovsrätt

Bildupphovsrätt drivs utan vinstintresse. Vi representerar bild- och formkonstnärer, illustratörer, fotografer, designers och andra upphovspersoner till bild och form. Vi tar fram bildlicenser så att du som är skapare kan få betalt när dina verk används av exempelvis bokförlag, muséer, produktionsbolag, TV eller reklambyråer med flera. Bildupphovsrätt har även ansvar för att samla in och fördela följerättsersättning och Individuell reprografiersättning (IR). Vi fördelar också ut Individuell visningsersättning, IV. Det är ett statligt budgetanslag som ger ersättning till bildkonstnärer vilkas konstverk visas offentligt.