2018-11-12 14:47Bloggpost

Nick Furderer

Målning av Nick Furderer ”Morning Light”Målning ”Morning Light”, © Nick Furderer / Bildupphovsrätt 2018

Nick Furderer kandiderar till ombudsposten för nu verksamma konstnärer. 

Tidigare uppdrag: Bildkonstnärsfonden, i skarven mellan 80- och 90-talet. KRO riks, tidigare inom tävlingsnämnden och för närvarande omvald som ordinarie ledamot inom Förtroendenämnden. Tidigare i styrelsen för Konstnärscentum mitt under drygt 15 år, inkluderande en period som ordförande. Ett antal jurryuppdrag i ett flertal sammanhang; utställningar, utmyckningar och priser.


Om Bildupphovsrätt

Bildupphovsrätt drivs utan vinstintresse. Vi representerar bild- och formkonstnärer, illustratörer, fotografer, designers och andra upphovspersoner till bild och form. Vi tar fram bildlicenser så att du som är skapare kan få betalt när dina verk används av exempelvis bokförlag, muséer, produktionsbolag, TV eller reklambyråer med flera. Bildupphovsrätt har även ansvar för att samla in och fördela följerättsersättning och Individuell reprografiersättning (IR). Vi fördelar också ut Individuell visningsersättning, IV. Det är ett statligt budgetanslag som ger ersättning till bildkonstnärer vilkas konstverk visas offentligt.