2019-05-06 12:00Bloggpost

Helén hjälper bildanvändarna att göra rätt

Helen Näslund, handläggare på Bildupphovsrätt.Helen Näslund ser till att kunderna får tillstånd att använda medlemmarnas bilder. Foto: Emma Grip

När någon hör av sig till Bildupphovsrätt för att använda medlemmarnas bilder, då är det handläggaren Helén Näslund som hjälper dem tillrätta. Här kommer fyra snabba frågor till henne! För hur mycket kostar det att använda en bild egentligen? Och får alla som hör av sig tillstånd?

Vad händer när någon hör av sig till Bildupphovsrätt för att de vill använda en bild?Först tittar jag efter om det verkligen gäller en upphovsperson vi företräder. Om det gör det går jag vidare och ordnar ett tillstånd och tar betalt utifrån vad det är de vill göra med bilden.

Hur sätts priset?
Vi har en fast prislista för de vanligaste förfrågningarna.  Den finns på vår hemsida. Rättighetsinnehavaren får 80 procent och vi på Bildupphovsrätt får 20 procent i administrativ avgift.  Vi är en icke vinstdrivande organisation och står under granskning av PRV, och tanken med denna service är framförallt att minska administrationen för bildskaparna och det gör det lättare för den som vill använda bilder att göra rätt.

När kommer pengarna till upphovspersonen?
Det beror på när fakturan är betald, första eller andra halvåret. För att hålla kostnader nere för administration samlas ersättningen för alla tillstånd ihop och pengarna betalas ut i en klumpsumma till upphovspersonen. Utbetalning görs vid två tillfällen per år, i mars och i september.

Kontaktar du alltid upphovspersonen för att fråga om användningen är okej?
Nej, inte alltid. Enligt avtalet behöver vi bara fråga när användaren vill beskära verket eller om det är tänkt för reklam, eller produkter som de vill trycka bilder på och sälja, till exempel på brickor eller kläder. Och detsamma gäller om det gäller politiska eller religiösa sammanhang - att jag frågar först.


Om Bildupphovsrätt

Bildupphovsrätt drivs utan vinstintresse. Vi representerar bild- och formkonstnärer, illustratörer, fotografer, designers och andra upphovspersoner till bild och form. Vi tar fram bildlicenser så att du som är skapare kan få betalt när dina verk används av exempelvis bokförlag, muséer, produktionsbolag, TV eller reklambyråer med flera. Bildupphovsrätt har även ansvar för att samla in och fördela följerättsersättning och Individuell reprografiersättning (IR). Vi fördelar också ut Individuell visningsersättning, IV. Det är ett statligt budgetanslag som ger ersättning till bildkonstnärer vilkas konstverk visas offentligt.