2020-10-02 10:31Pressmeddelande

10 miljoner mer till bildskaparna i december

Regeringen höjer anslaget till Inviduell visningsersättning med 10 miljoner. Bildupphovsrätts undersökningar visar att konstnärerna ofta investerar ersättningen i den egna konstnärliga verksamheten. Grafik och foto: Annie BeckmanRegeringen höjer anslaget till Inviduell visningsersättning med 10 miljoner. Bildupphovsrätts undersökningar visar att konstnärerna ofta investerar ersättningen i den egna konstnärliga verksamheten. Grafik och foto: Annie Beckman

Individuell visningsersättning, IV, får ett tillskott på 10 miljoner och drygt 66 miljoner kan delas ut i år.
– Vi är mycket glada för att regeringen lyssnat på bildskaparna! IV går rakt in i den konstnärliga verksamheten och bidrar till mer konst i samhället, säger Åsa Berndtsson, Bildupphovsrätts ordförande och själv konstnär.

Det är i förändringsbudgeten med anledning av corona som regeringen nu ökar anslaget till den individuella visningsersättningen med 10 miljoner kronor. Så i stället för 56 miljoner blir det 66 miljoner kronor som Bildupphovsrätt ska fördela till konstnärerna i december - en ökning med 18 procent

– Vi är glada för att regeringen lyssnat på oss och verkar förstå hur viktig den individuella visningsersättningen är för bildskaparna. Våra undersökningar visar att en stor del av ersättningen går rakt in i den egna konstnärliga verksamheten och gör att många kan fortsätta skapa. Det är bra att regeringen uppfattar att IV är ett av de bästa sätten att stödja konstnärerna på och att det ger en positivt effekt för hela samhället, den gör att vi alla kan fortsätta ta del av professionellt skapad konst, säger Åsa Berndtsson, Bildupphovsrätts ordförande och konstnär.

Sista dagen att ansöka om IV för 2020 var 15 september och pengarna betalas traditionsenligt ut på Lucia-dagen. 


OM INDIVIDUELL VISNINGSERSÄTTNING

Individuell visningsersättning, IV, är ett generellt konstnärsstöd som kompenserar konstnären för en inskränkning i upphovsrättslagen som förbjuder konstnären att kräva ersättning för offentlig visning av sålda verk. IV kan jämföras med den ersättning som tonsättare får när deras musik spelas offentligt eller med den som författare får när deras böcker lånas ut på bibliotek. Läs mer på Bildupphovsrätts hemsida.

Här kan du läsa mer om Bildupphovsrätts undersökning.

Sommaren 2020 gjorde vi på Bildupphovsrätt en enkätundersökning som tydligt visade det vi redan anat: många av konstnärerna låter IV gå rakt in i den egna konstnärliga verksamheten. IV ger mer konst till samhället. Film: Annie Beckman Musik: www.bensound.com.

 Om Bildupphovsrätt

Bildupphovsrätt drivs utan vinstintresse. Vi representerar bild- och formkonstnärer, illustratörer, fotografer, designers och andra upphovspersoner till bild och form. Vi tar fram bildlicenser så att du som är skapare kan få betalt när dina verk används av exempelvis bokförlag, muséer, produktionsbolag, TV eller reklambyråer med flera. Bildupphovsrätt har även ansvar för att samla in och fördela följerättsersättning och Individuell reprografiersättning (IR). Vi fördelar också ut Individuell visningsersättning, IV. Det är ett statligt budgetanslag som ger ersättning till bildkonstnärer vilkas konstverk visas offentligt.


KONTAKTPERSON

Åsa Berndtsson
Ordförande
Åsa Berndtsson
Fredrik Lomäng
VD
Fredrik Lomäng