2018-11-20 13:41NYHETER

Ett steg närmare global följerätt

Mats Lindberg VD BildupphovsrättMats Lindberg VD Bildupphovsrätt

FN:s samarbetsorgan för upphovsrätt, WIPO, har tillsatt en expertgrupp med uppdrag att se hur följerätten ska kunna göras global.
–Detta är ett viktigt steg i rätt riktning som på sikt kommer gynna konstnärerna, säger Mats Lindberg, VD för Bildupphovsrätt.

Om en konstnär säljer en tavla för 5000 kronor och den ett antal år säljs vidare för, säg, 50 000 kronor, så har konstnären rätt till 5 procent av värdeökningen. I exemplet ovan blir det 2 250 kronor. 

Detta kallas för följerätt och tillämpas i stora delar av världen. Om en tavla av en svensk konstnär säljs på ett av Londons auktionshus, så får den svenska konstnären följerätt. Och tvärtom, om en engelsk konstnär skulle säljas i Sverige.

USA och Kina står för cirka 2/3 av världens konsthandel, men tillämpar inte följerätt. När den svenska konstnärens verk säljs vidare i USA får hon alltså ingenting.

Men i dagarna har WIPO - FN:s upphovsrättsorgnaisation - tillsatt en expertgrupp som ska titta närmare på frågan om en global följerätt. 

– Det finns en stor orättvisa i att konstnärer ska drabbas ekonomiskt om deras verk säljs i ”fel” länder. Självklart måste en så internationell bransch som konsthandeln ha samma regler överallt. Och nu har vi kommit ett steg närmare, säger Mats Lindberg, VD för Bildupphovsrätt.

 Om Bildupphovsrätt

Bildupphovsrätt drivs utan vinstintresse. Vi representerar bild- och formkonstnärer, illustratörer, fotografer, designers och andra upphovspersoner till bild och form. Vi tar fram bildlicenser så att du som är skapare kan få betalt när dina verk används av exempelvis bokförlag, muséer, produktionsbolag, TV eller reklambyråer med flera. Bildupphovsrätt har även ansvar för att samla in och fördela följerättsersättning och Individuell reprografiersättning (IR). Vi fördelar också ut Individuell visningsersättning, IV. Det är ett statligt budgetanslag som ger ersättning till bildkonstnärer vilkas konstverk visas offentligt.