2019-02-18 13:29NYHETER

Brev till EU-parlamentarikerna om upphovsrätt på internet

För våra bilders värdeIllustration av Karin Ohlsson

Till ledamöterna i EU-parlamentet

Efter flera års intensiva diskussioner föreligger nu en kompromissad överenskommelse om en ny upphovsrättslag för EU. Den kommer att behandlas i legala utskottet den 19 februari och därefter kommer den upp till omröstning i plenum i mars eller april.

Bildupphovsrätt som företräder samtliga svenska bildskaparorganisationer samt nära 10 000 svenska individuella bildskapare anser att det nu är viktigt att kompromissen också kan genomföras. Vi har flera skäl till det:

1) Det kommer att stärka konsumenterna av nättjänster.

2) Det ger bildskapare möjlighet till ersättning från nätjättarna som Google, YouTube och Facebook genom att avtal ska ingås.

3) Bildupphovsrätt står beredd att träffa avtal så att företagens verksamhet kan fortsätta och utvecklas.

När en användare av en nättjänst idag laddar upp en skyddad bild på sin facebook-sida riskerar denna att begå upphovsrättsintrång. Genom kompromissen flyttas det ansvaret till tjänsten och tjänsten ska lösa det genom avtal med Bildupphovsrätt. Det befriar 100 000 tals svenska användare av plattformars tjänster från riskerna att begå upphovsrättsintrång, det kommer att leda till att mer material laddas upp. Konsumenterna befrias och kulturen kan användas legalt.

De avtal vi träffar kommer att täcka alla bilder och bildskapare och det kommer därför inte att behövas några filter av det slag som kompromissens motståndare hävdar.

Det som krävs är att plattformen träffar avtal och arbetar tillsammans med Bildupphovsrätt, något som fungerar med alla andra licenstagare och avtalspartners. Nu har vi den absurda situationen att det som Hallands konstmuseum lägger upp på sin hemsida måste avtalas och betalas för medan YouTube och Facebook istället kan tjäna pengar på de bilder som publiceras på deras sajter utan att behöva betala för sig.

Det har påståtts att kompromissen lägger orimliga bördor på företagen (nätjättarna) och till och med att friheten på internet inskränks. Även det mer diffusa uttrycket att kompromissen innebär att internet ”som vi känner det” kommer att dödas. Dessa överdrifter är lanserade av nätjättarnas lobbyister och har fått fäste i debatten. Bakom ligger att man helt negligerar att avtal kan skapas till rimliga och acceptabla villkor. Istället lyfts det fram att målet ska vara att censurera tjänsterna.

Men det är fel, det centrala i direktivet är att ge bl a bildskaparna en förhandlingsrättighet genom att tjänsterna blir skyldiga att reglera det material som de tillåter på sina sajter. Helt rimligt och helt legitimt; företagen får ta ansvar för det de tjänar pengar på och får på normalt sätt förhandla fram avtal. Det är vad hela vårt rättstänkande och samhälle bygger på, lag och avtal. Det är orimligt att en handfull jätteföretag ska vara särbehandlade på alla andras bekostnad.

Det kompromissade förslaget hindrar inte yttrandefriheten utan säkerställer att vid kritik, parodi och satir får upphovsrätten stå tillbaka. Nu har vi möjligheten att skapa balans och samtidigt befria konsumenterna vilket kommer att leda till att fler använder tjänsterna och lägger upp mer kvalitetsmaterial med bilder från sin vardag vare sig det är besök på museum eller modebilden från ett magasin.

Det stärker även konstnärernas ekonomiska situation. Det är orimligt att konstnärerna ska bidra till plattformarnas vinster utan att kunna få någon ersättning. Denna orimliga situation kan också avläsas i inkomstsituationen där välutbildade konstnärer ligger lägst av alla yrkesgrupper i inkomster. Frågan kan också ställas om man stödjer svenska kulturskapare eller stora amerikanska nätjättar.

Vi vädjar till våra svenska EU parlamentariker att ge stöd till kompromissen och verka för att den antas av parlamentet.

Vill ni ha mer information eller diskutera innehållet i detta brev står vi gärna till förfogande.

Åsa Berndtsson, Bildupphovsrätts ordförande och konstnär

Mats Lindberg, VD Bildupphovsrätt


Om Bildupphovsrätt

Bildupphovsrätt drivs utan vinstintresse. Vi representerar bild- och formkonstnärer, illustratörer, fotografer, designers och andra upphovspersoner till bild och form. Vi tar fram bildlicenser så att du som är skapare kan få betalt när dina verk används av exempelvis bokförlag, muséer, produktionsbolag, TV eller reklambyråer med flera. Bildupphovsrätt har även ansvar för att samla in och fördela följerättsersättning och Individuell reprografiersättning (IR). Vi fördelar också ut Individuell visningsersättning, IV. Det är ett statligt budgetanslag som ger ersättning till bildkonstnärer vilkas konstverk visas offentligt.


KONTAKTPERSON

Åsa Berndtsson
Ordförande
Åsa Berndtsson