2019-09-06 09:09NYHETER

Åsas bästa IV-tips: ”Mejla frågor och var ute i extra god tid i år”

Åsa Andersson Forslund ansvarar för IV-utbetalningarna som landar på konstnärernas konton lagom till jul.Åsa Andersson Forslund ansvarar för IV-utbetalningarna som landar på konstnärernas konton lagom till jul. Foto: Emma Grip

Nu är det bara en dryg vecka kvar tills IV-ansökningar ska vara inne. På Bildupphovsrätt har Åsa Andersson Forslund bråda dagar, eftersom det är hon som besvarar alla frågor om ersättningen.

Hej Åsa! En vecka kvar innan alla ansökningar ska vara inne! Hur är läget?

Jo tack, antalet ansökningar som redan kommit in och antalet personer som hör av sig ligger i linje med tidigare år. Så det är under kontroll. Det kommer att bli en fördelning av pengarna i år också. Skriv att de gärna får höra av sig på epost:  iv@bildupphovsratt.se Det går snabbare än om de ringer.

Vilka tre frågor kommer du att få höra flest gånger under nästa vecka tror du?

 1. ”Jag har skickat iväg min rapport, men nu ser jag att jag glömt att ta med ett verk/skrivit fel. Vad gör jag nu?”´
  Det är ingen fara, hör av dig till mig så låser jag upp den. Ange namn och personnummer så går det snabbast. Tänk dock på att vi bara har öppet kontorstid, och den 15 september ligger på en söndag i år. Så var ute i god tid.
 2. ”Måste jag anmäla varje år?” 
  Allt gammalt ligger kvar sedan tidigare. Du anmäler bara nya inköp (för närvarande kan du anmäla inköp gjorda före 1 juni 2019), eller verk som av något skäl ska tas bort ur IV-systemet.
 3. ”Jag hittar inte ägaren i rullgardinsmenyn? Vad gör jag nu?”
  Det kan finnas två skäl till varför en ägare inte redan finns i rullgardinsmenyn; det ena är att ägaren inte omfattas av IV och alltså inte är giltig. Det andra är att vi inte tidigare haft något verk av den ägaren, i såna fall lägger hjälper jag till att lägga till den. Kontakta mig på epost och förklara vilken typ av verk det är fråga om hur uppdraget gått till och vad ägaren heter. Glöm inte att ange namn och personnmmer och – återigen: Tänk på att vi bara har öppet kontorstid!

  Kanske en dum fråga… men vad är IV egentligen?

  IV står för ”individuell visningsersättning” och är en ersättning som kompenserar upphovspersoner för en inskränkning i upphovsrättslagen.  Såhär: om till exempel en konsthantverkare utför ett gestaltningsuppdrag åt en kommun, så får hon inte sedan inte lagen kräva ersättning för att verket visas för allmänheten. IV kan jämföras med den ersättning som tonsättare får när deras musik spelas offentligt eller med den som författare får när deras böcker lånas ut på bibliotek. Om Bildupphovsrätt

Bildupphovsrätt drivs utan vinstintresse. Vi representerar bild- och formkonstnärer, illustratörer, fotografer, designers och andra upphovspersoner till bild och form. Vi tar fram bildlicenser så att du som är skapare kan få betalt när dina verk används av exempelvis bokförlag, muséer, produktionsbolag, TV eller reklambyråer med flera. Bildupphovsrätt har även ansvar för att samla in och fördela följerättsersättning och Individuell reprografiersättning (IR). Vi fördelar också ut Individuell visningsersättning, IV. Det är ett statligt budgetanslag som ger ersättning till bildkonstnärer vilkas konstverk visas offentligt.