2018-12-06 08:08NYHETER

Vad är nytt med IV i år?

Åsa Andersson Forslund ansvarar för IV-utbetalningarna som landar på konstnärernas konton nästa vecka. I år är det 56 miljoner kronor som betalas ut  - 15 miljoner mer än tidigare år - till 4 208 konstnärer.Åsa Andersson Forslund ansvarar för IV-utbetalningarna som landar på konstnärernas konton nästa vecka. I år är det 56 miljoner kronor som betalas ut - 15 miljoner mer än tidigare år - till 4 208 konstnärer.

Åsa Anderssson Forslund har hand om individuell visningsersättning, eller ”IV” kort och gott, på Bildupphovsrätt.  Det är en ersättning till bildskapare som har sålt verk som visas i offentliga miljöer, som tågstationer, sjukhus och torg.

Många har nu fått sina IV-specifikationer i brevlådan, så här kommer  fyra snabba frågor till Åsa om årets utbetalning.

Hej Åsa, vad är nytt med IV i år?

Den största förändringen är att vi har fått mer pengar att dela ut, närmare bestämt 56 miljoner, 15 miljoner mer än förra året. Sedan har vi passat på att uppdatera poängnivåerna. De har varit samma i 20 år, så det var verkligen dags.

Berätta mer - vad har ni gjort med poängnivåerna?

Så här: verken som registreras måste kunna jämföras med varandra - en tavla som såldes för 700 kronor 1970 måste kunna jämföras rättvist med ett liknande verk som sålts 2009. Därför har vi alltid räknat upp priserna enligt konsumentprisindex, KPI. Däremot har poängnivåerna varit desamma år efter år. Men nu har vi räknat upp även dem.

Varför har vi fått 15 miljoner mer att dela ut i år?

Vi har tjatat och tjatat på politikerna i mer än 10 års tid om detta, att ersättningen måste höjas för att kompensera för inskränkningen i upphovsrättslagen. Och våra medlemmar har hjälp till, bland annat när vi haft vykortskampanjer.

Kommer vi att se liknande höjningar kommande år?

Nej, det kommer vi inte. I år skedde en justering av hela systemet, så i fortsättningen får vi räkna med mindre höjningar. Vi vill att IV ska bli likvärdig med biblioteksersättningen som författarna får för att deras verk finns tillgängliga och lånas ut på bibliotek. Och nu är vi snart där. Det känns jättebra.

Här kan du läsa mer om poängssystemet

Här kan du läsa mer om individuell visningsersättning (IV)

 


Om Bildupphovsrätt

Bildupphovsrätt drivs utan vinstintresse. Vi representerar bild- och formkonstnärer, illustratörer, fotografer, designers och andra upphovspersoner till bild och form. Vi tar fram bildlicenser så att du som är skapare kan få betalt när dina verk används av exempelvis bokförlag, muséer, produktionsbolag, TV eller reklambyråer med flera. Bildupphovsrätt har även ansvar för att samla in och fördela följerättsersättning och Individuell reprografiersättning (IR). Vi fördelar också ut Individuell visningsersättning, IV. Det är ett statligt budgetanslag som ger ersättning till bildkonstnärer vilkas konstverk visas offentligt.