2021-09-30 12:46Pressmeddelande

Upphovrätten viktig i utredning om kulturens återstart

Åsa Berndtsson, Bildupphovsrätts ordförande, gläder sig åt att upphovsrätten fått en viktig plats i utredningen. Foto: Emma GripÅsa Berndtsson, Bildupphovsrätts ordförande, gläder sig åt att upphovsrätten fått en viktig plats i utredningen "Från kris till kraft" som presenterades idag. Foto: Emma Grip

Idag presenterades slutbetänkandet från återstartsutredningen med förslag på åtgärder som ska få i gång kulturlivet efter pandemin.
– Det är glädjande att utredningen tagit fasta på upphovsrättens betydelse för kulturlivet, säger Åsa Berndtsson, Bildupphovsrätts ordförande.

Det var kulturminister Amanda Lind som idag tog emot utredningens förslag. Bland åtgärderna finns flera som lyfter upphovsrättens betydelse. Bland annat tar utredningen fasta på behovet av att höja kunskapen om upphovsrätt hos såväl politiker, myndigheter, kulturinstitutioner, allmänheten, köpare som olika branschaktörer.

– Det är glädjande att utredningen sett det finns djupa kunskapsluckor kring upphovsrätt överallt i samhället, och förstått allvaret i detta. Upphovsrätten är ju själva grunden för ett samhälle med professionella bildskapare och andra kulturutövare, säger Bildupphovsrätts ordförande Åsa Berndtsson.

Regeringen har i budgetpropositionen för 2022 presenterat satsningar på kulturens återstart som uppgår till drygt en miljard kronor. Nu påbörjas ett arbete med att analysera utredningens förslag och se vad som kan tas om hand redan inom ramen för den presenterade budgeten.

Här kan du läsa regeringens pressmeddelande.
Här kan du ladda ner utredningen.Om Bildupphovsrätt

Bildupphovsrätt drivs utan vinstintresse. Vi representerar bild- och formkonstnärer, illustratörer, fotografer, designers och andra upphovspersoner till bild och form. Vi tar fram bildlicenser så att du som är skapare kan få betalt när dina verk används av exempelvis bokförlag, muséer, produktionsbolag, TV eller reklambyråer med flera. Bildupphovsrätt har även ansvar för att samla in och fördela följerättsersättning och Individuell reprografiersättning (IR). Vi fördelar också ut Individuell visningsersättning, IV. Det är ett statligt budgetanslag som ger ersättning till bildkonstnärer vilkas konstverk visas offentligt.


KONTAKTPERSON

Åsa Berndtsson
Ordförande
Åsa Berndtsson