2018-12-18 12:54Pressmeddelande

Ny dom öppnar för ersättning till bildskapare

Mats Lindberg VD BildupphovsrättMats Lindberg VD Bildupphovsrätt

Tre kronor per gigabyte. Så mycket ska de företag som importerar smarta telefoner betala i privatkopieringsersättning(PKE). Det fastställde Södertörns tingsrätt i en dom idag.
– Domen har betydelse även för bildsidan eftersom smarta telefoner i stor omfattning används till privatkopiering av stillbilder. Det är hög tid att få in den kopieringen i ersättningen, säger Mats Lindberg, VD på Bildupphovsrätt.

I målet mellan Telia och Copyswede dömde Södertörns Tingrätt idag till kulturskaparnas fördel. Copyswede, som företräder kulturskaparnas intressen, ville att Telia skulle betala 3 kronor/GB medan Telia menade att 50 öre/GB var nog. Tingsrätten gick i domen helt på Copyswedes linje. 

Mats Lindberg på Bildupphovsrätt ser domen som ett stöd för att få in privatkopieringen av stillbilden i ersättningssystemet. 

– Domen visar att privatkopieringsersättningen är modern och effektivt kompenserar upphovspersoner när deras verk används för privat bruk. Då bör även den omfattande privatkopieringen av stillbilder ersättas i systemet, säger Mats Lindberg.

Med ”privatkopiering av stillbilder” menas de bilder av tavlor, skulpturer, illustrationer och fotografier som kan tas med mobilkameran till exempel på utställningar eller från böcker och tidningar.

– Domen är ett stort steg framåt för alla kulturskapare och vi uppmanar nu Telia och de andra teknikföretagen att ta konsekvenserna av denna och tidigare domar. De har entydigt slagit fast att teknikföretagen har en skyldighet att betala ersättning. Nu måste företagen ta sitt samhällsansvar och konstruktivt medverka till ett fungerande system, säger Mats Lindberg.

Domen kan komma att överklagas.

 

 Om Bildupphovsrätt

Bildupphovsrätt drivs utan vinstintresse. Vi representerar bild- och formkonstnärer, illustratörer, fotografer, designers och andra upphovspersoner till bild och form. Vi tar fram bildlicenser så att du som är skapare kan få betalt när dina verk används av exempelvis bokförlag, muséer, produktionsbolag, TV eller reklambyråer med flera. Bildupphovsrätt har även ansvar för att samla in och fördela följerättsersättning och Individuell reprografiersättning (IR). Vi fördelar också ut Individuell visningsersättning, IV. Det är ett statligt budgetanslag som ger ersättning till bildkonstnärer vilkas konstverk visas offentligt.