2017-10-07 10:15Pressmeddelande

NY DOM: KONSTNÄRERNA FICK RÄTT MOT WIKIMEDIA

Pressbilder etc: http://bildupphovsratt.se/press Pressbilder etc: http://bildupphovsratt.se/press

Patent och marknadsdomstolen har idag den 6 juli 2017 helt i linje med Högsta domstolens tidigare beslut fastställt att konstnärernas upphovsrätt även fortsättningsvis gäller på nätet. Domen innebär inte att det är förbjudet för privatpersoner att fota konst. Den slår fast att konstnärer och andra bildskapare ska tillfrågas innan samt att de har rätt att få betalt när deras verk används. Det här innebär att Wikimedia och andra plattformar måste söka en bildlicens precis som många aktörer redan gör.  

-    Det här är en viktig seger för alla bildskapare. Vi vill ha inflytande över hur våra verk används och är beroende av att kunna få betalt även när användningen sker i den digitala miljön. Wikimedia hade precis som andra aktörer redan gör kunnat betala några tusenlappar per år för en licens. Men de har vägrat av principiella skäl säger Åsa Berndtsson ordförande i Bildupphovsrätt. 

Domen innebär att konstnärerna har rätt att bli tillfrågade och få betalt när organisationer företag eller liknande professionella användare vill publicera till exempel en konstsamling på nätet även när det gäller offentlig konst. Många kommuner museer och konstföreningar med flera söker och får redan i dagsläget tillstånd hos Bildupphovsrätt för detta ändamål och kan därmed visa bilder helt lagligt för några tusenlappar per år.  
 

-    Det handlar inte om fotoförbud för vanligt folk. Vi tycker Wikimedias initiativ är bra men om de vill använda verk måste det ske i dialog med konstnärerna. Vi hoppas att Wikimedia nu är beredda att inleda en sådan dialog säger Åsa Berndtsson.
 

Fakta om målet:
Bildupphovsrätt lämnade 2014 in en stämningsansökan mot Wikimedia Sverige eftersom de på offentligkonst.se visade bilder av offentlig konst utan konstnärernas tillstånd eller att ersätta dem för användningen. Högsta domstolen HD gav i april 2016 Bildupphovsrätt rätt i denna principfråga om hur en inskränkning i upphovsrättslagen ska tolkas. Målet skickades sedan tillbaka till Patent och marknadsdomstolen för slutgiltigt avgörande. 

Fakta om Bildupphovsrätt:
Bildupphovsrätt drivs utan vinstintresse. Föreningen företräder nära 100 000 bild- och formkonstnärer illustratörer fotografer designers och andra upphovspersoner till bild och form i hela världen. Bildupphovsrätt skapar avtal för ersättning och ser till att bildskapare får betalt när deras verk används.

Presskontakt:

From 12 juli och sommarveckorna journalistkontakt: VD, Mats Lindberg 070 - 713 56 56.

Pressbilder etc: http://bildupphovsratt.se/press 


Om Bildupphovsrätt

Bildupphovsrätt drivs utan vinstintresse. Vi representerar bild- och formkonstnärer, illustratörer, fotografer, designers och andra upphovspersoner till bild och form. Vi tar fram bildlicenser så att du som är skapare kan få betalt när dina verk används av exempelvis bokförlag, muséer, produktionsbolag, TV eller reklambyråer med flera. Bildupphovsrätt har även ansvar för att samla in och fördela följerättsersättning och Individuell reprografiersättning (IR). Vi fördelar också ut Individuell visningsersättning, IV. Det är ett statligt budgetanslag som ger ersättning till bildkonstnärer vilkas konstverk visas offentligt.