2017-05-12 10:20Pressmeddelande

Fyra kommuner och två konstföreningar har valt bildlicensavtal

Vi välkomnar flera nya avtalskunder! Falu kommun, Forshaga kommun, Göteborgs stads kulturförvaltning, Tierps kommun, Luleå konstförening och Huddinge konstnärsklubbs vänner har alla nyligen tecknat Bildupphovsrätts bildlicensavtal. De kan därmed visa konst av Bildupphovsrätts medlemmar i sina kommunikationskanaler eller komma igång med att digitalisera sina samlingar. 
  
- Göteborgs Stads kulturförvaltning har genom kulturprogrammet som antogs våren 2014 formulerat en konstpolitik som bland annat ska skapa goda och hållbara villkor för konsten och konstnärerna. Att teckna avtal är i enlighet med stadens riktlinjer säger Jan Dahlqvist, kulturförvaltningen Göteborgs stad.  
 

- Avtalet gör det enklare att följa lagen om upphovsrätt. Louise Magnusson, kultursekreterare i Tierps kommun. 

 


Om Bildupphovsrätt

Bildupphovsrätt drivs utan vinstintresse. Vi representerar bild- och formkonstnärer, illustratörer, fotografer, designers och andra upphovspersoner till bild och form. Vi tar fram bildlicenser så att du som är skapare kan få betalt när dina verk används av exempelvis bokförlag, muséer, produktionsbolag, TV eller reklambyråer med flera. Bildupphovsrätt har även ansvar för att samla in och fördela följerättsersättning och Individuell reprografiersättning (IR). Vi fördelar också ut Individuell visningsersättning, IV. Det är ett statligt budgetanslag som ger ersättning till bildkonstnärer vilkas konstverk visas offentligt.