2016-09-26 10:24Pressmeddelande

Bukowskis har tecknat Bildupphovsrätts avtal för auktionshus

Bildupphovsrätt och Bukowski Auktioner AB har slutit nytt avtal om bildanvändning. Det nya avtalet som är framtaget för att passa auktionshus innebär en smidigare hantering av bildrättigheter och ersättning till konstnärer. 

Överenskommelsen som består av två delar innebär att Bukowskis kommer att betala en årlig licensavgift som ska ersätta konstnärerna för att deras verk används bland annat i marknadsföringen. Licensen innebär också att auktionshuset har rätt att lagra bilder på tidigare sålda verk i en bilddatabas och att göra den tillgänglig för allmänheten, på till exempel företagets webbplats.
 

- Det nya avtalet gör hela hanteringen av bildrättigheter smidigare eftersom vi använder mycket bilder. Vi har alltid varit mån om att främja konsten och ge upphovspersonerna ersättning när deras verk används på andrahandsmarknaden säger Lovisa Lönnebo, marknadschef på Bukowskis.

- Jag är mycket glad över att Bildupphovsrätt har nått ett avtal med Bukowskis. Att Bukowskis delar vår uppfattning att kulturskaparna ska ersättas när deras verk används tyder på ett genuint intresse för branschens utveckling och konstnärerna.  Vi har fungerande avtal för auktionshus och hoppas att fler företag ska välja våra lösningar säger Bilupphovsrätts VD Mats Lindberg.

 

Fakta om överenskommelsen: 

Överenskommelsen består av två avtal. Det ena, Utvalda verk, gäller marknadsföring i tryck och digitalt. Till exempel annonser, trycksaker, ljustavlor på stan, nyhetsbrev osv.  Det andra avtalet Efter försäljning handlar om bilddatabasen över sålda föremål. Efter försäljning har så kallad avtalslicenseffekt, dvs avtalet omfattar även upphovspersoner som inte är medlemmar i Bildupphovsrätt. Utvalda verk omfattar endast Bildupphovsrätts individmedlemmar. Utvalda verk gäller för 2016 och löper framåt. Efter försäljning omfattar 2015 och löper framåt.

Båda avtalen betalas med en årlig klumpsumma som baseras på den faktiskt nyttjade bildvolymen.

För mer information om avtalet
Erik Forslund, förhandlingschef tel 08-545 533 93

Övriga pressfrågor 
Ellinor Perlefelt  tel 08-545 533 95


Om Bildupphovsrätt

Bildupphovsrätt drivs utan vinstintresse. Vi representerar bild- och formkonstnärer, illustratörer, fotografer, designers och andra upphovspersoner till bild och form. Vi tar fram bildlicenser så att du som är skapare kan få betalt när dina verk används av exempelvis bokförlag, muséer, produktionsbolag, TV eller reklambyråer med flera. Bildupphovsrätt har även ansvar för att samla in och fördela följerättsersättning och Individuell reprografiersättning (IR). Vi fördelar också ut Individuell visningsersättning, IV. Det är ett statligt budgetanslag som ger ersättning till bildkonstnärer vilkas konstverk visas offentligt.