2024-05-27 08:00NYHETER

Vårt remissvar på utredningen Inskränkningarna i upphovsrätten

Fredrik Lomäng, Bildupphovsrätts VD.Fredrik Lomäng, Bildupphovsrätts VD. Foto: Märta Thisner

Bildupphovsrätt har nu lämnat in sitt remissvar avseende utredningen Inskränkningarna i upphovsrätten. Utredningen hade i uppdrag att ta fram ett förslag på en tydligare och modernare lagstiftning för de användningar av upphovsrättsligt skyddade verk som kan ske utan tillstånd från rättighetshavarna, till exempel i parodisyfte eller i samband med nyhetsrapportering.

Förslaget innebär att den upphovsrättsliga marknaden krymper något, men det föreslås också ändringar som stärker positionen för upphovspersonerna, bland annat ett tydligare krav på namnangivelse. Bildupphovsrätt tar i sitt remissvar upp detta. En stark namnangivelserätt säkrar nämligen upphovspersonernas möjlighet att kunna marknadsföra sig och få nya uppdrag. Den stärker också möjligheten att kunna spåra otillåten användning.

En annan viktig fråga är panoramainskränkningen som rör konst på offentlig plats. Här lyfter Bildupphovsrätt fram att möjligheten att använda sådana verk utan att först inhämta tillstånd hos upphovspersonen ska vara mycket begränsad för förvärvsverksamheter.

- Det är på det stora hela angeläget att inskränkningar i upphovsrättslagen inte genererar en värdeöverföring från upphovspersonerna till kommersiella verksamheter, särskilt som möjligheter finns att teckna avtal som är praktiska och gynnsamma för såväl användarna som för upphovspersonerna, säger Bildupphovsrätts VD Fredrik Lomäng.

 Om Bildupphovsrätt

Bildupphovsrätt drivs utan vinstintresse. Vi representerar bild- och formkonstnärer, illustratörer, fotografer, designers och andra upphovspersoner till bild och form. Vi tar fram bildlicenser så att bildskaparen får betalt när verken används av exempelvis bokförlag, muséer, produktionsbolag, TV och reklambyråer. Bildupphovsrätt har även ansvar för att samla in och fördela följerättsersättning och Individuell reprografiersättning (IR). Vi fördelar också ut Individuell visningsersättning, IV. Det är ett statligt budgetanslag som ger ersättning till bildkonstnärer vilkas konstverk visas offentligt.


KONTAKTPERSON

Fredrik Lomäng
VD
Fredrik Lomäng

Relaterad media