2020-10-28 08:56NYHETER

Upphovsrättsliga intäkter förväntas ner med 35 procent i år

Bilden från CISAC:s rapport “COVID-19: Crisis, Resilience, Recovery” visar ett tydligt tapp under 2020 av de intäkter som kommer kulturskaparna till del från upphovsrätt.Bilden från CISAC:s rapport “COVID-19: Crisis, Resilience, Recovery” visar ett tydligt förväntat tapp under 2020 av de intäkter som kommer kulturskaparna till del från upphovsrätt.

Intäkter som kommer kulturskapare till del via upphovsrätten förväntas minska med mellan 20-35 procent under 2020. Detta som en följd av pandemin. Men det är inte bildskaparna som drabbats hårdast.
– Våra utbetalningar till bildskaparna har gått ut mer eller mindre som vanligt, men det finns en oro för att ersättningsnivåerna kommer att sjunka på sikt, säger Bildupphovsrätts ordförande Åsa Berndtsson.

Rapporten som CISAC, Confederation of Societies of Authors and Composers, släppte idag visar hur pandemin har slagit hårt mot flera kulturella och kreativa branscher. Ser man till hela världens insamling av intäkter från upphovsrätt för musik, tv & film, bildkonst, drama och litteratur förväntas intäkterna sjunka upp till 35 procent, vilket motsvarar ungefär 35 miljarder svenska kronor.

Men när det gäller upphovsrätt är det framförallt musikbranschen som drabbats, då de förlorat nästa alla intäkter från konserter, festivaler och liknande. På Bildupphovsrätt är uppfattningen att betalningarna till bildskaparna gått ut mer eller mindre som vanligt.

– Upphovsrätten står stadig, men det finns en oro för att ersättningsnivåerna kommer att sjunka på sikt. För när ska allt komma igång igen? Vi behöver utställningar och de fysiska mötena för vår infrastruktur. Min egen erfarenhet är att digital försäljning kan vara ett komplement men det räcker oftast inte, säger Åsa Berndtsson, Bildupphovsrätts ordförande och själv konstnär.

Länk till CISAC:s pressmeddelande och rapport.

Fakta

Bildupphovsrätt är en av 232 organisationer i International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC), en sammanslutning av upphovsrättsorganisationer som genom sina medlemmar i 121 länder representerar mer än fyra miljoner kulturskapare inom genrer som musik, tv & film, bildkonst, drama och litteratur.Om Bildupphovsrätt

Bildupphovsrätt drivs utan vinstintresse. Vi representerar bild- och formkonstnärer, illustratörer, fotografer, designers och andra upphovspersoner till bild och form. Vi tar fram bildlicenser så att du som är skapare kan få betalt när dina verk används av exempelvis bokförlag, muséer, produktionsbolag, TV eller reklambyråer med flera. Bildupphovsrätt har även ansvar för att samla in och fördela följerättsersättning och Individuell reprografiersättning (IR). Vi fördelar också ut Individuell visningsersättning, IV. Det är ett statligt budgetanslag som ger ersättning till bildkonstnärer vilkas konstverk visas offentligt.


KONTAKTPERSON

Åsa Berndtsson
Ordförande
Åsa Berndtsson