2021-10-28 09:47NYHETER

Upphovsrätt till kulturskapare ner med 10 miljarder förra året

Den globala upphovsrättsorganisationen CISAC där Björn Ulvaeus är ordförande och Bildupphovsrätts VD Fredrik Lomäng styrelseledamot släppte igår sin årliga rapport. Foto: TT Nyhetsbyrån och Emma Grip. Bilden är ett montage.Den globala upphovsrättsorganisationen CISAC där Björn Ulvaeus är ordförande och Bildupphovsrätts VD Fredrik Lomäng styrelseledamot släppte igår sin årliga rapport. Foto: TT Nyhetsbyrån och Emma Grip. Bilden är ett montage.

De intäkter som kommer kulturskapare till del via upphovsrätten minskade med 9,9% under 2020, eller sammanlagt över 10 miljarder kronor. Det visar en färsk rapport.
– Våra utbetalningar till bildskaparna har gått ut mer eller mindre som vanligt, men det finns en oro för att ersättningsnivåerna kommer att sjunka på sikt, säger Bildupphovsrätts VD Fredrik Lomäng.

Rapporten som CISAC, Confederation of Societies of Authors and Composers, släppte igår visar att pandemin slagit hårt mot kulturella och kreativa branscher. 

Men när det gäller upphovsrätt är det framförallt musikbranschen som drabbats, då de förlorat nästa alla intäkter från konserter, festivaler och liknande. På Bildupphovsrätt är uppfattningen att betalningarna till bildskaparna gått ut mer eller mindre som vanligt.

 

– Upphovsrätten står stadig, men det finns en oro för att ersättningsnivåerna kommer att sjunka på sikt. Det beror på hur utveckligen går nu när samhället börjar öppna upp igen. Bildskapare behöver utställningar och de fysiska mötena, digital försäljning kan vara ett komplement men det räcker oftast inte, säger Fredrik Lomäng, Bildupphovsrätts ordförande och styrelsemedlem i CISAC.

CISAC:s ordförande Björn Ulvaeus är kritisk till hur upphovspersonen ofta osynliggörs i den kommersiella värdekedjan. Inom bildvärlden märks detta bland annat genom utebliven namnpublicering:
– Idag arbetar kreatörer i ett orättvist ekosystem. Om vi accepterar att verket - det som upphovspersonen skapat, oavsett om det är en låt eller en bild - är grunden för våra kreativa industrier, varför accepterar vi då att skaparen nästan osynliggörs i den kommersiella värdekedjan? säger han i ett pressmeddelande.

Länk till CISAC:s pressmeddelande och rapport.

Fakta

Bildupphovsrätt är en av 228 organisationer i International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC), en sammanslutning av upphovsrättsorganisationer som genom sina medlemmar i 121 länder representerar mer än fyra miljoner kulturskapare inom genrer som musik, tv & film, bildkonst, drama och litteratur.

 Om Bildupphovsrätt

Bildupphovsrätt drivs utan vinstintresse. Vi representerar bild- och formkonstnärer, illustratörer, fotografer, designers och andra upphovspersoner till bild och form. Vi tar fram bildlicenser så att du som är skapare kan få betalt när dina verk används av exempelvis bokförlag, muséer, produktionsbolag, TV eller reklambyråer med flera. Bildupphovsrätt har även ansvar för att samla in och fördela följerättsersättning och Individuell reprografiersättning (IR). Vi fördelar också ut Individuell visningsersättning, IV. Det är ett statligt budgetanslag som ger ersättning till bildkonstnärer vilkas konstverk visas offentligt.


KONTAKTPERSON

Fredrik Lomäng
VD
Fredrik Lomäng