2020-11-25 09:16NYHETER

Unikt stor utbetalning av pengar från upphovsrätt i november

Illustration av Karin Gärdefors.Illustration av Karin Gärdegård med text "För våra bilders värde".

Denna vecka fördelas sammanlagt 37 850 137 kronor av Bildupphovsrätt till tusentals bildskapare. Det rör sig om pengar som kommer från upphovsrättsskyddade verk som använts såväl i TV, på webbplatser och i undervisning. Även upphovsrättspengar från vidareförsäljning av verk betalas ut.

Så här fördelar sig de insamlade pengarna:

1. Skolkopiering. Ersättningen kallas Individuell reprografiersättning, IR. Pengarna kommer från utbildningsinstitutioner och företag som betalar för att fritt få använda sig av kopierat material i undervisningssyfte: 31 282 515 kr

2. Följerätt, som innebär att 5 % av försäljningspriset av ett verk som sålts över 2 365 kr tillfaller upphovsrättsinnehavaren till verket. Pengarna betalas in av auktionshus och konsthandeln: 2 309 185 kr

3. Ersättningar för verk som visats i TV.
Pengarna kommer från TV-bolagen SVT och UR: 2 776 719 kr

4. "Årskort" för verksamheter som visar konst på webbplatser, sociala medier och vissa trycksaker. Användningen redovisas sedan av kunden, och avtalen förkortas därför KR som står för kundredovisningsavtal. Pengarna kommer från t ex kommuner, muséer och företag: 1 481 718 kr

Den största ersättning som Bildupphovsrätt administrerar är ersättningen för offentliga verk – Individuell visningsersättning, IV.  Den betalas ut i december, traditionsenligt på Lucia-dagen. Om Bildupphovsrätt

Bildupphovsrätt drivs utan vinstintresse. Vi representerar bild- och formkonstnärer, illustratörer, fotografer, designers och andra upphovspersoner till bild och form. Vi tar fram bildlicenser så att du som är skapare kan få betalt när dina verk används av exempelvis bokförlag, muséer, produktionsbolag, TV eller reklambyråer med flera. Bildupphovsrätt har även ansvar för att samla in och fördela följerättsersättning och Individuell reprografiersättning (IR). Vi fördelar också ut Individuell visningsersättning, IV. Det är ett statligt budgetanslag som ger ersättning till bildkonstnärer vilkas konstverk visas offentligt.