2021-12-28 08:00NYHETER

Två steg fram och ett tillbaka - nu laddar vi för 2022!

Det blev ett lite snöpligt slut på 2021: ny virusvariant och nya rekommendationer om försiktighet. Men vi är bättre rustade nu. Och duktiga på att anpassa oss! Så låt inte de två stora kliv vi tagit framåt falla i glömska bara för att vi nu tvingas backa lite.

DSM - EU:s upphovsrättsdirektiv
Upphovsrättsdirektivet som ni var med och kämpade fram 2019 håller nu på att skrivas in i den svenska lagboken. Vår ståndpunkt är enkel: vi bildskapare vill att våra verk ska användas och delas, men vi vill ha ersättning av den som tjänar pengar på det när så sker. Det måste bli tydligt att vi bildskapare och våra organisationer ska ha avtal med plattformar som Google, Facebook med flera. Detta skrev vi också i vårt remissvar och processen fortsätter in i nästa år.

PKE - privatkopieringsersättning
Upphovsrättsskyddat material får genom ett undantag i lagen kopieras för privat bruk, så kallad privatkopiering. Men till skillnad från många andra upphovspersoner, som till exempel film- och musikskapare, får bildskapare ingen ersättning för denna användning. Stillbilder omfattas nämligen inte av det svenska system som kallas privatkopieringsersättning, PKE. Vi tycker att det är bra att man får kopiera för privat bruk om upphovspersoner får betalt av den som tjänar på lagen vilket är de företag som säljer tekniken. Men självklart måste även bilder ingå fullt ut i kompensationsordningen. Vi gör allt vad vi kan för att det nu ska bli så.

Regeringen har tillsatt en utredning som är i full gång. Kopiering av stillbilder är den kopiering som ökar mest. Det är bra! Det som är fel och orimligt är att vi som skapar bilderna inte får betalt. Utredningen ska vara klar i februari men ser nu ut att bli försenad. Håll koll på bildorganisationernas kampanj Bildbetalt nu!

IR - ersättning för skolkopiering
Vårt nya rapporteringsverktyg har gjort det enklare att registrera och i år fick 2 269 bildskapare dela på 38 532 346  kronor. Vi uppmanar alla bildskapare med publicerade bilder att söka. Detta är ju upphovsrättspengar för jobb som redan är utförda och som ni har rätt till!

IV - ersättning för offentliga verk
Även här vill vi att så många som möjligt registrerar de verk som sålts till kommuner, regioner och kyrkan med flera. Under året har vi jobbat för att den tillfälliga ökningen av IV förra året - ett krisstöd från regeringen på 10 miljoner - ska permanentas. Och så blev det också!

Vad händer 2022?
Det är mycket spännande och avgörande som händer 2022 – inte minst är det valår. Återstartsutredningen kom med många förslag som vi hoppas kan bli verklighet 2022 och framåt. Flera handlade om upphovsrätt och att kunskapen om den behöver höjas på många håll i samhället.

Kredda kreatören!
För att vi ska kunna fördela pengar till de bildskapare vars verk används måste vi veta vem som är upphovsperson. Därför är namnangivelse viktigare än någonsin. Som upphovsperson har du alltid rätt att bli omnämnd när bilder på dina verk publiceras, men vi vet hur det slarvas med detta. Låt 2022 bli året då vi ändrar på detta!

Tillsammans måste vi hjälpas åt att lyfta fram att upphovsrätten är själva den ekonomiska grunden för allt kreativt arbete. Det finns alltid en ny generation som måste övertygas om upphovsrättens förträffligheter. Att det trots viss pappersexercis och lite krångel är det system som fungerar allra bäst för de allra flesta och som är till mest nytta för samhället.

Gott Nytt År 2022!

Åsa Berndtsson
Ordförande Bildupphovsrätt

Fredrik Lomäng
VD Bildupphovsrätt


Om Bildupphovsrätt

Bildupphovsrätt drivs utan vinstintresse. Vi representerar bild- och formkonstnärer, illustratörer, fotografer, designers och andra upphovspersoner till bild och form. Vi tar fram bildlicenser så att du som är skapare kan få betalt när dina verk används av exempelvis bokförlag, muséer, produktionsbolag, TV eller reklambyråer med flera. Bildupphovsrätt har även ansvar för att samla in och fördela följerättsersättning och Individuell reprografiersättning (IR). Vi fördelar också ut Individuell visningsersättning, IV. Det är ett statligt budgetanslag som ger ersättning till bildkonstnärer vilkas konstverk visas offentligt.


KONTAKTPERSON

Åsa Berndtsson
Ordförande
Åsa Berndtsson
Fredrik Lomäng
VD
Fredrik Lomäng