2021-01-29 06:00NYHETER

Pandemin slår hårt mot kulturen i EU: bildsektorn ner med 38 procent

Foto: Adobe Stock / EUGENI_FOTOStängda gallerier och konsthallar har slagit hårt mot EU:s bildskapare. Foto: Adobe Stock / EUGENI_FOTO

Stängda gallerier, stängda konsthallar. Uteblivna och inställda uppdrag. Pandemin har slagit hårt mot Europas kultursektor, och bildkonsten är inget undantag. Det visar en färsk rapport från konsultföretaget EY.
– Vi är oroliga för att professionella konstnärer kommer att välja att lämna yrket, säger Bildupphovsrätts ordförande Åsa Berndtsson.

Museer, konsthallar, gallerier och auktionshus var bland de första som stängdes när spridningen av viruset skulle stoppas. Den omedelbara konsekvensen blev att bildskaparnas ekonomiska verksamhet minskade kraftigt, vilket har resulterat i stora förluster under hela 2020. Detta visar EY:s färska rapport "Rebuilding Europe".

Bildskapare kan lämna yrket
Åsa Berndtsson, ordförande för Bildupphovsrätt och själv konstnär, ser tendenser till och är orolig för att professionella konstnärer nu tvingas lämna yrket:
– För när ska allt komma igång igen? Vi behöver utställningar och de fysiska mötena för vår infrastruktur, säger Åsa Berndtsson.

Museer förblir stängda 
I rapporten står också att läsa att 1 av 8 museer i EU kan komma att förbli stängda. I Frankrike förväntas 1 av 3 konstgallerier att aldrig öppna igen. Visserligen ökade konsumtionen av bildkonst på internet under 2020, men det räckte inte för att kompensera förlusten off-line.

Ny lagstiftning behövs
På internet finns också en högre risk för obehörig användning av bilder.
– Våra bilder delas redan i parti och minut utan att vi bildskapare ersätts. De stora techföretagen som äger delningsplattformarna lägger ansvaret hos användarna, trots att det är de själva som håvar in mångmiljardvinster på bildanvändningen. Nu när upphovsrättsdirektivet blir svensk lag förutsätter vi att lagstiftarna ser till att techbolagen kommer till förhandlingsbordet så bildskaparna kan få sin rättmätiga del av kakan, säger Åsa Berndtsson. 

Större än bilindustrin 
Enligt konsultföretaget EY:s rapport led bildskaparna den största förlusten i absoluta tal bland de kreativa näringarna inom EU: minus 53 miljarder euro jämfört med 2019. Totalt står kultursektorn i EU för 4,4 procent av unionens totala BNP - mer än till exempel bilindustrin - men pandemin har gjort att sektorns omsättning rasat med 31 procent. Raset motsvarar sammanlagt drygt 2 000 miljarder kronor.


 
 Om Bildupphovsrätt

Bildupphovsrätt drivs utan vinstintresse. Vi representerar bild- och formkonstnärer, illustratörer, fotografer, designers och andra upphovspersoner till bild och form. Vi tar fram bildlicenser så att du som är skapare kan få betalt när dina verk används av exempelvis bokförlag, muséer, produktionsbolag, TV eller reklambyråer med flera. Bildupphovsrätt har även ansvar för att samla in och fördela följerättsersättning och Individuell reprografiersättning (IR). Vi fördelar också ut Individuell visningsersättning, IV. Det är ett statligt budgetanslag som ger ersättning till bildkonstnärer vilkas konstverk visas offentligt.


KONTAKTPERSON

Åsa Berndtsson
Ordförande
Åsa Berndtsson