2020-09-04 16:28NYHETER

”Konsten är en av de viktigaste utvecklingskrafterna i samhället”

Efter mer än 30 år som Bildupphovsrätts VD går Mats Lindberg i pension 30 september. Foto: Emma GripEfter mer än 30 år som Bildupphovsrätts VD går Mats Lindberg i pension 30 september. Foto: Emma Grip

Bildupphovsrätts grundare och VD Mats Lindberg går i pension efter mer än 30 år. Det är ingen överdrift att påstå att han betytt väldigt mycket för upphovsrättens utveckling både i Sverige och internationellt. Vi fångar honom i korridoren för fyra snabba frågor.

Mats, för oss som jobbar med dig dagligen känns det onekligen stort och märkligt att du slutar... hur känns det för dig?
– Det är lite vemodigt att lämna efter ett långt dagligt engagemang men det känns samtidigt bra att nya krafter tar vid. Det behövs nya tankar och kunskaper för att utveckla Bildupphovsrätt framöver. Så det är både bra och naturligt. 

Varför är upphovsrätten så viktig att du lagt så många år på den?
– För att konsten och kulturen är en av de viktigaste utvecklingskrafterna i samhället.  Här skapas dialogen och berättelsen om framtiden. Upphovsrätten är en förutsättning för vi ska kunna ha konstnärligt yrkesverksamma som fria från intressen kan försörja sig på sitt skapande. På ett personligt plan har det varit stötande att se hur konstnärerna behandlas i samhället, när strålkastaren släckts är det gratisarbete och usla villkor som gäller. Det är ovärdigt. 

En sak jag funderat på ... måste upphovsrätt vara så krångligt?  
– Det är många faktorer som ryms inom upphovsrätten. Grundregeln är dock väldigt enkel;  ska du använda det någon annan har skapat måste du be om tillstånd. Och det gäller även om det finns på internet. 
 
– Många utmaningar inom upphovsrätten har förstärkts de senaste 15 åren. Det gäller t ex att upphovsrätten balanserar äganderätt och yttrandefrihet. Därför finns det en massa undantag och juridiska gränsdragningar som kan vara som svåra. Men i Bildupphovsrätts verksamhet handlar det till 99,99 procent om att få ersättning till rimliga villkor och bejaka användning av bilder i samhället. 

Om du tittar i spåkulan: vilken blir den stora knäckfrågan framöver?  
– Bildupphovsrätt är bra positionerat för att ta sig an de framtida utmaningarna. I en tidslinje ligger utredningen av privatkopieringsersättningen först, här har bildskaparna inte kunnat få relevanta ersättningar på grund av en felaktigt utformad lagstiftning. Nu kan vi ändra på det! Nästa stora sak är införandet av en möjlighet att träffa avtal med internetjättarna om deras bildanvändning, det gäller främst de sociala plattformarna men även verksamheter som Google och andra bedriver där de utan tillstånd och ersättning använder miljontals bilder.  

– En grundförutsättning för att bildskaparna kan komma framåt i den nya samhällssituationen med stora resursstarka teknikföretag som motparter är att vi kan utveckla ett gemensamt arbete för alla bildskapare oavsett hur man väljer sitt uttryck i bild och form. Det kommer att vara utmanande men nödvändigt. 

Mats Lindberg slutar den 30 september. Styrelsen har utsett Fredrik Lomäng till ny VD. Han tillträder sin nya roll den 21 september.Om Bildupphovsrätt

Bildupphovsrätt drivs utan vinstintresse. Vi representerar bild- och formkonstnärer, illustratörer, fotografer, designers och andra upphovspersoner till bild och form. Vi tar fram bildlicenser så att du som är skapare kan få betalt när dina verk används av exempelvis bokförlag, muséer, produktionsbolag, TV eller reklambyråer med flera. Bildupphovsrätt har även ansvar för att samla in och fördela följerättsersättning och Individuell reprografiersättning (IR). Vi fördelar också ut Individuell visningsersättning, IV. Det är ett statligt budgetanslag som ger ersättning till bildkonstnärer vilkas konstverk visas offentligt.