2020-05-27 13:16NYHETER

Klart med nödlicens: bilder på KB nu tillgängliga för forskare

För våra bilders värdeIllustration av Karin Ohlsson

Kungliga bibliotekets (KB) samlingar av bilder görs nu tillgängliga för forskare som på grund av corona inte kan besöka nationalbiblioteket. Upphovsrättsligt löser man detta med en tillfällig licens som Bildupphovsrätt utfärdat.
– Nu kan forskarna fortsätta använda bilder samtidigt som bildskaparna får betalt, säger Mats Lindberg, VD på Bildupphovsrätt.

Bildupphovsrätt och KB har på kort tid tagit fram en temporär licens för att forskning ska kunna fortgå, trots arbete på distans. Licensen, som gäller från 1 juni till 30 augusti, gör det möjligt för personal på KB att tillgängliggöra bilderna digitalt.

– Nu kan forskarna fortsätta med sitt arbete även under pandemin, det är viktigt. Men det är också viktigt att bildskaparna ersätts när deras verk används på olika sätt och den tillfälliga nödlicensen säkerställer detta, säger Mats Lindberg, VD på Bildupphovsrätt.

– Vi är väldigt glada över avtalet som gör det möjligt för forskare vid svenska lärosäten att använda KB:s stora bildsamlingar utan att behöva resa till Stockholm. Att underlätta tillgång i hela landet är särskilt viktigt nu under coronakrisen, säger biträdande riksbibliotekarie Lars Ilshammar.

Fakta om det tillfälliga avtalet

  • Avtalet gäller från och med 1 juni till och med 30 augusti i år
  • Möjligheten att komma åt Kungliga bibliotekets bildsamling på distans är endast möjligt för forskare med anknytning till ett akademiskt lärosäte eller ett forskningsinstitut. 
  • Det tillfälliga avtalet möjliggör även för forskaren att ge studenter tillgång till relevant material i sin undervisning.


Om Bildupphovsrätt

Bildupphovsrätt drivs utan vinstintresse. Vi representerar bild- och formkonstnärer, illustratörer, fotografer, designers och andra upphovspersoner till bild och form. Vi tar fram bildlicenser så att du som är skapare kan få betalt när dina verk används av exempelvis bokförlag, muséer, produktionsbolag, TV eller reklambyråer med flera. Bildupphovsrätt har även ansvar för att samla in och fördela följerättsersättning och Individuell reprografiersättning (IR). Vi fördelar också ut Individuell visningsersättning, IV. Det är ett statligt budgetanslag som ger ersättning till bildkonstnärer vilkas konstverk visas offentligt.