2019-01-09 08:35NYHETER

Hjerténs verk ej längre skyddade av upphovsrätt

Målningen ”Den blå båten, Collioure” av Sigrid Hjertén från 1934. Såldes på Stockholms Auktionsverk 2012 för 600 000 kronor. Det är 70 år sedan Sigrid Hjertén dog och vid årsskiftet blev hennes verk fria därför att använda.Målningen ”Den blå båten, Collioure” av Sigrid Hjertén från 1934. Såldes på Stockholms Auktionsverk 2012 för 600 000 kronor. Det är 70 år sedan Sigrid Hjertén dog och vid årsskiftet blev hennes verk fria därför att använda.

Upphovsrätten gäller under konstnärens livstid och därefter i ytterligare 70 år. Verk av en konstnär som dog 1948 blev alltså fria att använda från och med 1 januari.

Exempel på konstnärer vars verk blev fria att använda vid årsskiftet:

• Otto G Carlsund
• Gustaf Fjæstad
• Sigrid Hjertén
• Oscar Hullgren
• Mosse Stoopendaal
• Emanuel Vigeland

För dessa gäller inte längre upphovsrätten och därför ska inte heller följerättsersättning utgå.

Lista över fler konstnärer vars verk sedan 1 januari inte längre skyddas av upphovsrätt.

 

 Om Bildupphovsrätt

Bildupphovsrätt drivs utan vinstintresse. Vi representerar bild- och formkonstnärer, illustratörer, fotografer, designers och andra upphovspersoner till bild och form. Vi tar fram bildlicenser så att du som är skapare kan få betalt när dina verk används av exempelvis bokförlag, muséer, produktionsbolag, TV eller reklambyråer med flera. Bildupphovsrätt har även ansvar för att samla in och fördela följerättsersättning och Individuell reprografiersättning (IR). Vi fördelar också ut Individuell visningsersättning, IV. Det är ett statligt budgetanslag som ger ersättning till bildkonstnärer vilkas konstverk visas offentligt.