2020-11-19 09:08NYHETER

Glädjebesked till bildskapare: Bildupphovsrätt betalar ut dubbelt upp i IR

En kurva vi inte vill platta till. De upphovsrättsliga ersättningarna för skolkopiering ökar kraftigt.En kurva vi inte vill platta till. De upphovsrättsliga ersättningarna för skolkopiering ökar kraftigt.

I år fördelar Bildupphovsrätt 30 miljoner kronor i Individuell reprografiersättning  – dubbelt så mycket som förra året. Och sällan har väl pengar kommit mer lägligt, om vi får tro de samtal som kommer till kansliet! Åsa Forslund ansvarar för IR på Bildupphovsrätt:

Hej Åsa! Varför är det dubbelt så mycket pengar i IR-potten i år?
Detta beror bland annat på att Bonus Copyright Access haft insamlade pengar i malpåse som vi nu med hjälp av nya undersökningar äntligen kan fördela. Dessa undersökningar har också tydligt visat att bilder används mycket i undervisningen och vi har därför även fått generellt höjt anslag.

Var kommer IR-pengarna ifrån?
Det är skolor, universitet och högskolor som betalar en licensavgift varje år för att lärare och elever enkelt ska kunna kopiera och dela bilder lagligt i utbildningen.

Kommer jag att få lika mycket pengar nästa år?
Enligt de nya undersökningar som Bonus Copyright Access har gjort, som vi nämnde tidigare, så kommer vi att få mer pengar än tidigare, men exakt hur mycket och hur de kommer att fördelas går tyvärr inte att svara på i nuläget. Vissa kategorier kopieras mer och kommer att öka, medan andra minskar.

Under kommande år är en del större förändringar på gång, till exempel kommer det gå att söka ersättning för digitala publiceringar. Men vi tror ändå att förändringarna kommer att vara måttliga och att ersättningen kommer att vara stabil, om än inte exakt lika från år till år.

Varför ser kuverten till rapporten annorlunda ut i år?
Vi bildorganisationer jobbar tillsammans för att du ska få betalt när dina bilder används! Ditt medlemskap i en yrkesorganisation är viktigt, även om det är Bildupphovsrätt som betalar ut pengarna. Vi ville att det skulle synas att pengarna är frukten av organisationernas gemensamma arbete

Åsa Andersson Forslund ansvarar för IR-utbetalningarna som landar på konstnärernas konton i november.

Åsa Andersson ansvarar för IR-utbetalningarna som landar på konstnärernas konton i november. Foto: Emma Grip

Organisationers loggor ska visa på att pengarna i kuvertet är frukten av bildorganisatioernas gemensamma arbete, även om Bildupphovsrätt står som utbetalare

Loggorna ska visa på att pengarna i kuvertet är frukten av bildorganisationernas gemensamma arbete, även om Bildupphovsrätt står som utbetalare.

 Om Bildupphovsrätt

Bildupphovsrätt drivs utan vinstintresse. Vi representerar bild- och formkonstnärer, illustratörer, fotografer, designers och andra upphovspersoner till bild och form. Vi tar fram bildlicenser så att du som är skapare kan få betalt när dina verk används av exempelvis bokförlag, muséer, produktionsbolag, TV eller reklambyråer med flera. Bildupphovsrätt har även ansvar för att samla in och fördela följerättsersättning och Individuell reprografiersättning (IR). Vi fördelar också ut Individuell visningsersättning, IV. Det är ett statligt budgetanslag som ger ersättning till bildkonstnärer vilkas konstverk visas offentligt.