2023-05-08 09:11NYHETER

Därför samarbetar Bildupphovsrätt över gränserna

FBildupphovsrätt finns representerade i EVA:s styrelse genom VD Fredrik Lomäng. Foto: Märta ThisnerBildupphovsrätt finns representerade i EVA:s styrelse genom VD Fredrik Lomäng. Foto: Märta Thisner

CISAC, IFRRO, IAF, EVA, VISDA, BONO...  Bildupphovsrätt samarbetar med en mängd upphovsrättsorganisationer över hela världen. Men varför är det så viktigt? Borde vi inte lägga resurserna på att arbeta inom Sverige? Vi ställde fyra frågor till Bildupphovsrätts VD Fredrik Lomäng, nyss hemkommen från Bryssel.

Bildupphovsrätt är medlem i flera internationella organisationer. Men varför är vi det?

Eftersom upphovsrätten har en så internationell prägel (bland annat på grund av EU-rätt och Bernkonventionen) behöver vi engagera oss internationellt för att se till att rättigheterna behålls och inte urholkas. Det räcker inte med att bara se till den svenska lagstiftningen eftersom den till stor del påverkas av till exempel EU-rätt. De svenska bildskaparnas rättigheter påverkas helt enkelt väldigt mycket av det som sker internationellt.

Hur fungerar det internationella utbytet?

Bildupphovsrätt har i samarbete med liknande organisationer i andra länder byggt upp ett nätverk med hjälp av ömsesidiga avtal som innebär att vi kan företräda deras medlemmar på den svenska marknaden. I utbyte ser våra systerorganisationer till att samla in ersättning när de svenska bildskaparnas verk används i deras länder.

Du var på möte i Bryssel i veckan. Kan du berätta mer om det?

Det var EVA, European Visual Artists, som hade styrelsemöte och så kallade forummöten med fokus på aktuella frågor. EVA är bildupphovsrättsorganisationernas organisation inom EU. Där arbetar vi för att stärka bildskapares rättigheter genom att framför allt påverka europapolitiken. Just nu är det högaktuellt med AI, artificiell intelligens, och hur det påverkar Europas bildskapare. Där är det viktigt att vi håller en gemensam linje - bildskaparna som grupp blir då starkare.

Var det något mer på gång i Bryssel?

Det var en EU-uppvaktning om serieskapande och även där var det AI som diskuterades. EVA-medlemmar, upphovspersoner och europeiska beslutsfattare samlades på Europaparlamentet för evenemanget "Comic Books: the Author's Perspective" för att diskutera villkoren för serieskapare. Hur ska man skydda upphovspersonernas rättigheter samtidigt som de måste finnas där publiken finns, alltså på internet? Det är stora och viktiga frågor och samarbete över nationella gränser ger oss större chans att hitta lösningar.


Förutom EVA är Bildupphovsrätt även medlem i CISAC, International Confederation of Societies of Authors and Composers, som representerar 4 miljoner upphovspersoner från 118 länder och IFRRO, International Federation of Reproduction Rights Organisations. I styrelsen för nätverket IAF, International Authors Forum, ingår SFF:s  ordförande Paulina Holmgren. SFF är en av Bildupphovsrätts medlemsorganisationer. VISDA och BONO är Danmarks respektive Norges motsvarigheter till Bildupphovsrätt.Om Bildupphovsrätt

Bildupphovsrätt drivs utan vinstintresse. Vi representerar bild- och formkonstnärer, illustratörer, fotografer, designers och andra upphovspersoner till bild och form. Vi tar fram bildlicenser så att bildskaparen får betalt när verken används av exempelvis bokförlag, muséer, produktionsbolag, TV eller reklambyråer med flera. Bildupphovsrätt har även ansvar för att samla in och fördela följerättsersättning och Individuell reprografiersättning (IR). Vi fördelar också ut Individuell visningsersättning, IV. Det är ett statligt budgetanslag som ger ersättning till bildkonstnärer vilkas konstverk visas offentligt.