2023-11-23 08:30NYHETER

Bildupphovsrätt om generativ AI inom bildområdet

Bildupphovsrätts jurister Marcela Contardo och Jenny RudvallBildupphovsrätts jurister Marcela Contardo och Jenny Rudvall Foto: Märta Thisner

De bildskapare som Bildupphovsrätt företräder berörs starkt av den växande marknaden med generativ AI. Uppdragen för professionella fotografer, konstnärer och visuella kreatörer påverkas samtidigt som deras skyddade verk utnyttjas för att träna generativ AI. Det innebär att upphovspersonerna kan ta skada av utvecklingen i dubbel bemärkelse.

Bildupphovsrätt har nu sammanställt sin inställning till hur teknikutvecklingen på området måste samspela med befintliga upphovsrättsliga bestämmelser för att trygga upphovspersonernas ensamrätt.

- Inställningen tar upp viktiga frågor som lagtolkning, rättssäkerhet och transparens. Grundläggande är att i samtliga situationer där upphovsrättsligt skyddade verk används för träning av generativ AI, vare sig det rör sig om ett intrång, ett givet tillstånd eller användning med stöd av en inskränkning, så har upphovspersonerna rätt till ersättning för användningen, säger Jenny Rudvall och Marcela Contardo, Bildupphovsrätts jurister.Om Bildupphovsrätt

Bildupphovsrätt drivs utan vinstintresse. Vi representerar bild- och formkonstnärer, illustratörer, fotografer, designers och andra upphovspersoner till bild och form. Vi tar fram bildlicenser så att bildskaparen får betalt när verken används av exempelvis bokförlag, muséer, produktionsbolag, TV eller reklambyråer med flera. Bildupphovsrätt har även ansvar för att samla in och fördela följerättsersättning och Individuell reprografiersättning (IR). Vi fördelar också ut Individuell visningsersättning, IV. Det är ett statligt budgetanslag som ger ersättning till bildkonstnärer vilkas konstverk visas offentligt.