2019-12-30 10:31Bloggpost

Tack för ett fantastiskt år 2019...

Illustration: Sara GranérIllustration: Sara Granér

...och 2020 kommer (om möjligt!) att bli ett ännu bättre år för upphovsrätten!

Tack vare våra medlemmar.

Det var så nära, så nära att EU:s upphovsrättsdirektiv inte blev verklighet. Men det gick till slut! En seger för upphovsrätten som vi alla kan vara glada och stolta över.

Eftersom omröstningen om de nya upphovsrättslagarna låg i anslutning till EU-valet valde en del politiker att vara emot direktivet. De var livrädda för att anklagas för att på något sätt vara emot internet och för att få lägga all sin tid på att förvara sig från påhopp från såväl internetjättar och piratpartister som vanliga oroliga konsumenter, mitt i brinnande valrörelse. Så kan det gå till i politiken. Men vår bild är inte att svenska politiker ogillar upphovsrätt. Tvärtom så står man vanligtvis upp för rimliga och balanserade reformer.

Tack vare våra medlemmar som skrev under upprop, delade på vår FB-sida och ställde upp i pressmeddelanden när debatten om upphovsrättsdirektivet var som intensivast kunde vi dra vårt strå till att det blev ett positivt beslut. Just nu arbetas det med att anpassa direktivet så att det kan införas i svensk lagstiftning 2021. Bildupphovsrätt deltar som en av många intressenter i det arbetet. Därefter kan vi skapa avtal och få ersättningar för användningen av bilderna på sociala medieplattformar.

Nästa år kommer en ny strid att aktualiseras. Det är privatkopierings-ersättningen, PKE, som redan finns i Sverige men som till mycket liten del omfattar bilder. Det vill Bildupphovsrätt ändra på och en genomlysning av frågan ska påbörjas under våren. Om våra bilder kommer att omfattas så räknar vi med miljoninkomster till bildupphovspersonerna. För vi vet att det sker en omfattande privat kopiering av våra bilder, och det har vi inget emot, men vi vill förstås få ersättning när bilder används, vi som lever på vårt bildskapande. Teknikföretagen som tjänar stora pengar på privatkopieringen vill som vanligt inte dela med sig till upphovspersonerna, så räkna med att det blir tufft och räkna med att vi behöver jobba tillsammans igen.

Efter den stora höjningen av den individuella visningsersättningen (IV) 2018 så blev de tyvärr inget ökat anslag för 2019. Vi tror att det kan vara en följd av den kaotiska regeringsbildningen hösten 2018 och vi arbetar för att det ska bli ökningar framöver. Vi känner ett starkt stöd för IV både bland politiker och bland upphovspersonerna och vi räknar med att den kommer att utvecklas positivt de kommande åren.

Nu ser vi framemot 2020 där vi kan fortsätta ett framgångsrikt arbete för alla bildskapares upphovsrätt.

Med önskan om ett Gott Slut och ett Gott Nytt År 2020!

Åsa Berndtsson, ordförande Bildupphovsrätt

Mats Lindberg, VD BildupphovsrättOm Bildupphovsrätt

Bildupphovsrätt drivs utan vinstintresse. Vi representerar bild- och formkonstnärer, illustratörer, fotografer, designers och andra upphovspersoner till bild och form. Vi tar fram bildlicenser så att du som är skapare kan få betalt när dina verk används av exempelvis bokförlag, muséer, produktionsbolag, TV eller reklambyråer med flera. Bildupphovsrätt har även ansvar för att samla in och fördela följerättsersättning och Individuell reprografiersättning (IR). Vi fördelar också ut Individuell visningsersättning, IV. Det är ett statligt budgetanslag som ger ersättning till bildkonstnärer vilkas konstverk visas offentligt.