2020-12-28 12:00Bloggpost

Ett utmanande år med flera segrar - nu laddar vi inför 2021!

Illustration av Karin Gärdefors.Illustration av Karin Gärdegård.

2020 har varit ett bedrövligt år på många sätt. Men när det gäller upphovsrätt för bildskapare har 2020 varit helt okej. Riktigt bra till och med! Vi har haft flera framgångar när det gäller att se till att bildskapare får betalt när deras verk används. Och dessa pengar hade inte kunnat komma lägligare, med tanke på hur pandemin ställt till det med stängda utställningar och uteblivna uppdrag.

IR
Ny statistik gjorde att ersättningen räknades upp med hela 15 miljoner kronor för bildskapare. Dessa pengar landade på mottagarnas konton i november.

IV
I somras gjorde vi en undersökning där vi ställde frågor till mottagare av IV-ersättningen som gäller offentliga verk, och vi fick många svar som tydligt visade på ersättningens betydelse för fortsatt skapande. Enkätsvaren presenterade vi för kulturdepartementet och nu i december kunde vi fördela 10 miljoner extra i IV som ett coronastöd.

PKE
Upphovsrättsskyddat material får genom ett undantag i lagen kopieras för privat bruk, så kallad privatkopiering. Men till skillnad från många andra upphovspersoner, som t ex film- och musikskapare, får bildskapare ingen ersättning för denna användning, såvida verken inte syns i rörlig bild. Stillbilder omfattas nämligen inte av det svenska system som kallas privatkopieringsersättning, PKE.

Men nu har regeringen, efter mycket tjat från oss, äntligen tillsatt en utredning. Kopiering av stillbilder är den kopiering som ökar mest. Via olika digitala plattformar kan vi nu enkelt dela skärmdumpar och fotografier med varandra. Det är bra! Det som är fel och orimligt är att upphovspersonerna inte får bildbetalt. Tack och lov går det att ändra på, och vi ska göra allt för att så sker. Utredningen ska vara klar i februari 2022. Håll koll på bildorganisationernas kampanj Bildbetalt nu!

Ny VD
En förändring för organisationen Bildupphovsrätt under året är att Mats Lindberg, vår grundare och VD sedan 30 år, gått i pension. Men han har inte helt dragit sig tillbaka från barrikaderna – när vi blev tillfrågade av regeringen att utse en expert till den ovan nämnda utredningen av PKE, föll valet på Mats. En bättre talesperson för bildskaparna i just denna fråga har vi svårt att tänka oss.

Bildupphovsrätts nye VD heter Fredrik Lomäng och har jobbat i olika chefspositioner på upphovsrättsorganisationen för musik Stim, i många år, men har även erfarenhet från andra områden. Åsa Berndtsson är kvar som ordförande och står för kontinuiteten när vi nu tillsammans tar oss an 2021.

Nästa år
Och det finns mycket att jobba med 2021 – upphovsrättsdirektivet som glädjande röstades igenom i EU förra året ska in i våra svenska lagtexter och vi är med och vill påverka hur det ska se ut. Vår ståndpunkt är enkel: vi bildskapare vill att våra verk används och delas, men vi vill ha ersättning när så sker. Vi kan inte jobba gratis – vi har räkningar att betala, precis som alla andra.

Vi jobbar för att den tillfälliga ökning av IV i år, som var ett krisstöd från regeringen, ska permanentas. Vi vet ju hur viktig denna ersättning är – ofta en förutsättning för att få det ekonomiska hjulet att gå runt.

När det gäller IR hoppas vi att förändringen att kunna anmäla vissa digitala publiceringar gör att stödet når ut till ännu fler.

Men viktigast av allt: att 2021 blir året när världen vaccineras och att så många bildskapare som möjligt kan återgå till sina verksamheter.

Med den förhoppningen önskar vi er ett riktigt gott nytt 2021!

Åsa Berndtsson,
ordförande Bildupphovsrätt

Fredrik Lomäng,
VD BildupphovsrättOm Bildupphovsrätt

Bildupphovsrätt drivs utan vinstintresse. Vi representerar bild- och formkonstnärer, illustratörer, fotografer, designers och andra upphovspersoner till bild och form. Vi tar fram bildlicenser så att du som är skapare kan få betalt när dina verk används av exempelvis bokförlag, muséer, produktionsbolag, TV eller reklambyråer med flera. Bildupphovsrätt har även ansvar för att samla in och fördela följerättsersättning och Individuell reprografiersättning (IR). Vi fördelar också ut Individuell visningsersättning, IV. Det är ett statligt budgetanslag som ger ersättning till bildkonstnärer vilkas konstverk visas offentligt.