2021-10-12 12:57Bloggpost

”Det är bra att vara nyfiken och tycka om att läsa dokument”

Katarina Pirak Sikku är medlemsombud för rättighetshavare som ärvt rättigheter. 
Foto: Katarina Spiik Skum. Bilden är beskuren.Katarina Pirak Sikku är medlemsombud för rättighetshavare som ärvt rättigheter. Foto: Katarina Spiik Skum. Bilden är beskuren.

Det var för tre år sedan, alltså 2018, som Bildupphovsrätt senast hade ombudsval. Då valdes Katarina Pirak Sikku till medlemsombud för döda konstnärer, alltså i praktiken deras arvingar. Så även om Katarina själv är konstnär, så är det som arvinge till Lars Pirak hon är vald till ombud. Vi ställde fyra snabba frågor till Katarina Pirak Sikku.

Vad har du fått göra som medlemsombud?
Som ombud har jag varit med på årsstämman en gång per år i tre år. Där har jag representerat alla som ärvt rättigheter. Upphovrätten överlever ju oss själva med 70 år, och jag har ärvt upphovrätten till min pappas verk.

Kan du berätta lite om din pappa, Lars Pirak?
Lars Pirak föddes 1932 i  Luovva luokta och växte upp på ett ställe där det inga andra barn bodde. Så han umgicks i sin barndom med sin far- och morföräldrars generation. Tidigt lärde han sig slöjda, duoddjot. På slutet av 1940-talet började han gå Samernas Folkhögskola och det var början på en lång karriär som konstnär. 

Man kan nog säga att han var en multikonstnär. Han målade, jobbade med skulpturer, slöjdade, berättade och jojkade. Han var den första samiska slöjdaren/duojár som promoverades till filosofie hedersdoktor vid Umeå universitet. 

Vilka egenskaper är bra att ha när man är medlemsombud?
Man ska tycka om att läsa dokument och vara nyfiken på vad som händer i föreningen. Och vara villig att läsa några år tillbaka i handlingarna så att man får en inblick i och förståelse av vad som sker. 

Vad har du själv på gång framöver?
Jag skriver just nu en bok. Jag räknar med att den ges ut i början av nästa år. 


Nomineringsperioden är 1-31 oktober. Ombudsvalet kommer att genomföras i november. Där ska ett ombud för nu verksamma upphovspersoner samt ett ombud för avlidna upphovspersoner utses. För varje ombud ska två ersättare utses. Läs mer om ombudsvalet och nominera på vår hemsida.


Om Bildupphovsrätt

Bildupphovsrätt drivs utan vinstintresse. Vi representerar bild- och formkonstnärer, illustratörer, fotografer, designers och andra upphovspersoner till bild och form. Vi tar fram bildlicenser så att du som är skapare kan få betalt när dina verk används av exempelvis bokförlag, muséer, produktionsbolag, TV eller reklambyråer med flera. Bildupphovsrätt har även ansvar för att samla in och fördela följerättsersättning och Individuell reprografiersättning (IR). Vi fördelar också ut Individuell visningsersättning, IV. Det är ett statligt budgetanslag som ger ersättning till bildkonstnärer vilkas konstverk visas offentligt.