2023-01-11 07:37Bloggpost

Därför blir 2023 ett gott nytt år för din upphovsrätt

På Bildupphovsrätt har vi under många år arbetat intensivt för att EU:s upphovsrättsdirektiv, som våra medlemmar var med och kämpade igenom 2019, ska bli så bra som möjligt i den svenska lagtexten. Under 2022 kom det arbetet in på upploppet, samtidigt som flera andra viktiga lagändringar inom upphovsrätten diskuterades. Så allt tyder på att även 2023 kommer att bli ett mycket händelserikt år:

Nytt år med ny upphovsrättslag
Från 1 januari 2023 finns lagligt stöd för att upphovspersoner ska kunna ta del av delningsplattformarnas intäkter vid delning av innehåll. Vi kommer nu att, som företrädare för bildskaparna, kontakta plattformar för att förhandla fram ersättningar för alla de miljoner verk som ligger upplagda utan bildskaparnas tillstånd. Det är ett stort och viktigt arbete som nu tar sin början och som kommer att pågå under en lång tid. Vi ser mycket fram emot den dagen då vi kan betala ut den första ersättningen från detta arbete till er, men när det blir är det ännu för tidigt att säga något om.

Nya lagar om kopiering för privat bruk, PKE, i juli
Till skillnad från många andra upphovspersoner, som till exempel film- och musikskapare, har bildskapare hittills inte fått någon ersättning för upphovsrättsskyddat material som kopieras för privat bruk, så kallad privatkopiering. Men under 2023 kommer det att bli ändring på det!
En ny lagstiftning gällande privatkopieringsersättning, PKE, är förväntad till 1 juli 2023 och där kommer stillbild att ingå. Bildupphovsrätt och de andra bildorganisationerna har varit starkt pådrivande i denna förändring.

Vi har också sett ett ökat intresse för våra största ersättningar, IV och IR:

6,7 miljoner kronor mer i IR under 2022
I år fick 2 354 bildskapare dela på 45,2 miljoner kronor i ersättning för den kopiering som sker på skolor och arbetsplatser. Det var 6,7 miljoner kronor mer än året innan! Vi uppmanar alla bildskapare med publicerade bilder att söka IR 2023. Det är upphovsrättspengar för jobb som redan är utförda och som ni har rätt till.

213 fler konstnärer fick IV under 2022
Även här vill vi att så många som möjligt under 2023 registrerar de verk som sålts till exempelvis kommuner, regioner och statliga institutioner. Under 2022 fick 4 774 konstnärer dela på 64,1 miljoner kronor. Det är 213 konstnärer fler än året innan. Eftersom den totala summan av ersättningen inte höjts innebär det att de flesta får något mindre IV än 2021. Vi jobbar för att få politikerna att förstå att en uppräkning av beloppet är nödvändig.

Att skydda upphovsrätten – ett ständigt pågående arbete
Trots att det händer positiva saker måste vi ständigt vara på vår vakt för att skydda upphovsrätten. Den är ständigt under attack. Till exempel fick en särskild utredare under sommaren i uppdrag att se över upphovsrättslagens bestämmelser om inskränkningar i upphovsrätten. Här gäller det att bevaka så att bildskaparna inte blir av med rättigheter. Vi tycker att det finns inskränkningar i upphovsrätten så det räcker och blir över redan idag - och vill inte se fler.

Upphovsrätten är ett system som bygger trygghet för kreativitet och skapande, men också för de som vill använda verk på ett smidigt sätt i en alltmer digital värld. Upphovsrätten bidrar därmed till allmän nytta och ger också goda ekonomiska förutsättningar för kreativt skapande i ett demokratiskt samhälle med stark yttrandefrihet - såväl off-line som online!

Åsa Berndtsson
Ordförande Bildupphovsrätt

Fredrik Lomäng
VD Bildupphovsrätt


Om Bildupphovsrätt

Bildupphovsrätt drivs utan vinstintresse. Vi representerar bild- och formkonstnärer, illustratörer, fotografer, designers och andra upphovspersoner till bild och form. Vi tar fram bildlicenser så att du som är skapare kan få betalt när dina verk används av exempelvis bokförlag, muséer, produktionsbolag, TV eller reklambyråer med flera. Bildupphovsrätt har även ansvar för att samla in och fördela följerättsersättning och Individuell reprografiersättning (IR). Vi fördelar också ut Individuell visningsersättning, IV. Det är ett statligt budgetanslag som ger ersättning till bildkonstnärer vilkas konstverk visas offentligt.


KONTAKTPERSON

Åsa Berndtsson
Ordförande
Åsa Berndtsson
Fredrik Lomäng
VD
Fredrik Lomäng